Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Výplata dávek pokračuje (Havlíčkobrodský deník)

Zbývajících 20% dávek čeká na zpracování. Jedná se o příspěvky, u kterých je třeba pravidelně každý měsíc zaktualizovat potřebné doklady. Termíny pro jejich předložení nabíhají postupně. Ihned poté úředníci dávky vypočítají a následně odešlou příjemcům.

„Jsem velmi rád, že se nám společně s ÚP ČR podařilo, v tak krátké době, zvládnout komplikovanou situaci s výplatou sociálních dávek a že klienti dostanou své dávky včas a v zákonných termínech“, říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Chci zároveň poděkovat všem zaměstnancům ÚP ČR za jejich usilovnou až nadlidskou práci, kterou v poslední době věnují činnostem souvisejících s administrací sociálních dávek.“

Přechod na nové informační systémy probíhá dle harmonogramu. Aplikace postupně nabíhají a zaměstnanci ÚP ČR v nich začínají pracovat hned, jakmile se proškolí a získají přístupová práva. Během uplynulých dnů proběhla migrace dat všech klientů z oblasti zaměstnanosti z centrálního uložiště do databází krajských poboček a kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v celé republice. V tuto chvíli už mají regiony v rámci informačního systému OKpráce k dispozici veškeré tyto informace. Jinými slovy – mohou už běžně v „novém“ zpracovávat podklady pro další – únorovou – výplatu podpor v nezaměstnanosti.

Přenos údajů do nových systémů

V průběhu 14. a 15. 1. naběhla data klientů do další aplikace OKnouze. To umožní provádět individuální kontrolu doložených podkladů ze strany klientů a také jejich aktualizaci, například v případě přiznání a výplaty doplatků na bydlení nebo příspěvků na živobytí. Dne 16. 1. pak proběhne migrace dat v rámci příspěvku na péči. Tímto krokem skončí přenos veškerých údajů do nových informačních systémů. Zároveň začne několikatýdenní náročné období pro zaměstnance ÚP ČR.

„Naši lidé budou muset ověřit a zkontrolovat statisíce dat našich klientů,“ upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková a dodává: „Počítáme tedy s tím, že některá pracoviště budou muset dočasně omezit úřední hodiny vyhrazené pro osobní kontakt s klientem a věnovat se administrativní činnosti. Prosím proto v těchto dnech veřejnost o pochopení a shovívavost. O aktuálních změnách úředních hodin informujeme na webových stránkách jednotlivých poboček nebo přímo v sídle pracovišť.“

Celý přechod na nové informační systémy se týká dávek z oblasti zaměstnanosti, hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Tedy například podpor v nezaměstnanosti, doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí, příspěvků na péči nebo mobilitu. Netýká se dávek v rámci státní sociální podpory, jako jsou rodičovské příspěvky, přídavky na dítě, porodné, pohřebné nebo dávek pro pěstouny. Tyto dávky „běží“ ve staronových systémech bez přerušení a jejich zpracování a výplatu žádné zmiňované změny neovlivňují.

„Jen díky obrovskému pracovnímu nasazení našich zaměstnanců je možné tak náročnou operaci realizovat s co nejmenším dopadem na klienty. Za to jim chci moc poděkovat. Tak, jak úspěšně probíhá přenos dat klientů, den co den klesá riziko zpoždění výplaty některých dávek, přesto jej ale stále nemůžeme plně vyloučit,“ upozorňuje Marie Bílková.

Může se tedy stát, že peníze dorazí s menším, maximálně několikadenním, zpožděním oproti běžnému výplatnímu termínu. Zákonné lhůty ÚP ČR rozhodně nepřekročí. V případě, že se člověk dostane do komplikované životní situace, může požádat na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR o vyplacení dávky mimořádné okamžité pomoci.

O autorovi: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Zdroj: Havlíčkobrodský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:03.