Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Host: Bílková Marie, generální ředitelka, Úřad práce ČR (ČT24)

Daniela Drtinová, moderátorka
Dobrý podvečer. Začíná Interview. Jak zvládají úřady práce komplikace, které nastaly po náhlém vypnutí systému? Dostanou potřební své dávky včas? Nepodcenil stát situaci? Jak se bude problém systému vyplácení dávek řešit do budoucna? A začnou úřady opět víc pomáhat lidem se získáváním práce? Hostem Interview je generální ředitelka úřadu práce Marie Bílková. Dobrý podvečer.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Dobrý večer.

Daniela Drtinová, moderátorka
Paní ředitelko, jaká je aktuální situace, jak to vypadá s vyplácením dávek teď?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
V současné době mohu s velkým potěšením říci, že určitě nejsme ve skluzu se žádným typem našich dávek, které vyplácíme. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že celá tahle ta záležitost, tady ta nejistota, kterou, která je provázena, nebo která provází začátek nového roku, tak se v žádném případě netýká dávek státní sociální podpory. To jsou klasicky ty dávky, které pobírají maminky s dětmi. Takže nervozita z jejich strany je skutečně naprosto zbytečná. Těchto dávek se to vůbec netýká. Stejně dávky, které jsou určeny pěstounům. Podařilo se nám v současné době už poslat do jednotného výplatního místa, to znamená k postupné výplatě všechny příspěvky na péči. To jsou zase dávky, které potřebují lidé, kteří skutečně na ně čekají. Stejná situace je vlastně s příspěvky na mobilitu, které se nám také všechny podařilo odeslat do výplatního místa, není tam žádný problém. Máme odeslánu cirka polovinu opakovaných dávek hmotné nouze. Ta druhá polovina, to jsou dávky, které se musí každý měsíc přehodnocovat, protože se tam každý měsíc posuzují podmínky a ta druhá polovina těch dávek už bude vyplácena tedy v nových systémech, za nových okolností. A tam vlastně bude to pro naše úředníky pracnější, protože budou muset vzít každý spis do ruky a zkontrolovat ho oproti zmigrovaným datům.

Daniela Drtinová, moderátorka
Takže, kterých dávek by se jisté průtahy týkat mohly a kolika lidí by se to mohlo týkat?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
My doufáme, že jisté průtahy se nebudou týkat skutečně žádných dávek, ale teoreticky je opravdu možné, že některé dávky nepřijdou příjemcům v ten den, na který jsou zvyklí. I když i tady díky tomu, jak jsem říkala, jaké dávky už se nám podařilo odeslat, do jednotného výplatního místa, tak to riziko je naprosto minimální.

Daniela Drtinová, moderátorka
Takže v zákonné lhůtě ano, ale nikoliv třeba tak, jak jsou příjemci dávek zvyklí. S kolika denním zpožděním by se některých dávek to zpoždění týkat mohlo?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
To zpoždění bych skutečně počítala v řádu jednotek dnů. Tam, kde k tomu dojde a to proč, nemohu říct, třeba který typ dávky to je. To je z toho důvodu, že výplatní termíny těch dávek si nastavovaly naše úřady po republice samostatně, takže nelze říci, že určitý typ dávky se vždycky vyplácí třeba pátého. Je to prostě různé.

Daniela Drtinová, moderátorka
No a jak to vypadá ale na jednotlivých úřadech? Je situace někde horší nebo je to zhruba všude stejné a úředníci jsou přetížení? Jak to zvládají?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Já musím říci, že moji úředníci, naši úředníci pracují s takovým nasazením, že z toho mám opravdu velkou radost a musím říct, že jsem na ně hrdá.

Daniela Drtinová, moderátorka
Takže to bylo ale na jejich úkor. Přesčasy, práce o víkendech.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Je to tak, je to tak. Naši lidé skutečně už podruhé tady platí za chybu špatného rozhodnutí, ke kterému došlo před těmi více než dvěma léty.

Daniela Drtinová, moderátorka
A jak to vnímáte? Nemrzí vás to, že vlastně vaši lidé, vaši úředníci se stávají vlastně rukojmím, třeba i špatných rozhodnutí státu? Pak musejí přes Nový rok, přes Silvestra, přes Vánoce pracovat víc, o víkendech, dlouhé přesčasy.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Samozřejmě, že mě to velice mrzí. A proto říkám, že mám velkou radost z toho, jak se pustili do řešení toho problému v letošním roce. Je to z toho důvodu, že oni vidí světélko na konci tunelu, vidí, že je před námi nějaká řešení, že bychom mohli mít systémy, které skutečně fungují a jsou klientsky přívětivé a spolehlivé. Takže i z toho důvodu pracují. Já nemohu říct ani na sto procent. To je mnohem víc, těch procent.

Daniela Drtinová, moderátorka
Budou nějak odměněni?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Docela určitě počítáme s tím, že budou odměněni tedy nejenom za přesčasy, ale tam, kde to půjde i nějakými mimořádnými odměnami. Začali jsme jednání s ministerstvem o posílení rozpočtu.

Daniela Drtinová, moderátorka
Kolik z nich muselo být přeškoleno?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
To nemohu ještě říct definitivně, protože ta školení probíhají. My jsme byli připraveni v této první fázi proškolit tři tisíce zaměstnanců. Bude-li potřeba, budou, budou probíhat další školení. Ale musím říct, že ona ta, to číslo asi v této fázi ani nenaplníme, protože se ukázalo, že naši zaměstnanci, kteří s těmi systémy pracovali dříve, tak si to velmi dobře pamatují a protože, jak říkám, ty systémy se dají ovládat téměř intuitivně, tak je možné, že se zaškolili někde i na pracovišti a do Prahy na školení vlastně ani nepřijeli.

Daniela Drtinová, moderátorka
Takže ta úřední doba, po kterou se úředníci věnují klientům, ta se omezovat nebude? Nebude to nakonec nutné? Kvůli administrativě, protože o tom se mluvilo.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ano, o tom se mluvilo. My jsme to nechali na rozhodnutí příslušných ředitelů, aby přizpůsobili úřední dobu, to znamená styk s těmi klienty skutečně místním podmínkám, protože ono to ...

Daniela Drtinová, moderátorka
Kolik z nich toho využilo? Toho omezení úřední doby pro klienty?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Já bych spíš řekla, kolik toho vůbec nevyužilo. Vůbec to nevyužilo pět krajů. Ty zbylé kraje toho využily, ale ne plošně. Vždycky je to přizpůsobeno konkrétním podmínkám, konkrétního úřadu v konkrétním městě. Někde to může souviset i třeba s prostorovým uspořádáním toho úřadu.

Daniela Drtinová, moderátorka
Je nutné někde vyplácet dávky v hotovosti?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
V hotovosti se vyplácejí klasicky jenom dávky mimořádné, okamžité pomoci.

Daniela Drtinová, moderátorka
Myslím ty, u kterých to není běžné.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ne, ne, ne.

Daniela Drtinová, moderátorka
Není to nutné.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ne, není.

Daniela Drtinová, moderátorka
Paní ředitelko, skutečně jste se na tu situaci nemohli připravit? Protože to, že se systém nebude moci používat, se ví od loňského února, kdy poprvé padlo rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Já bych tady zase ráda zdůraznila jednu nešťastnou okolnost pro Úřad práce a to sice, že jeho informační systémy spravuje ministerstvo, respektive to není to neštěstí. Neštěstí je, že si je nespravujeme sami. Ministerstvo pokud vím a vím to, protože jsme s nimi stále ve velmi úzkém kontaktu, tak se tou situací zabývalo už od prvního rozhodnutí. Nelze říci, že by to nedělalo, ale nicméně ten vztah mezi ministerstvem a dodavateli a dalšími subdodavateli je skutečně právně tak složitý, že to, co se přihodilo před Vánoci, bylo předvídatelné. Ministerstvo na to bylo připraveno, existuje tady usnesení vlády, které říkalo o tom, jak tu situaci řešit, ale to, co se potom stalo druhého, kdy naši úředníci přišli do práce a nefungoval vůbec žádný systém, tak to se předvídat nedalo.

Daniela Drtinová, moderátorka
No a budou úřady usilovat o to, aby si tu agendu třeba mohly spravovat sami? Pokud vám to komplikuje práci, je toto vůbec ve hře? Jednáte o tom?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
V každém případě já jsem o tom začala jednat už se současným ministrem a připravujeme nějaký podnět ke změně zákona. Pevně doufám, že příští vedení ministerstva tady pochopí tu situaci a vyhoví nám.

Daniela Drtinová, moderátorka
To je tedy jedno z vašich doporučení, aby tu agendu spravovaly samy úřady práce.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ano, určitě.

Daniela Drtinová, moderátorka
A pan budoucí ministr podle všeho Petr Krčál s tím souhlasí? Přislíbil vám to, jednali jste spolu?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Já jsem s ním zatím nehovořila.

Daniela Drtinová, moderátorka
Tak, vy sama říkáte, že jste s Ministerstvem práce a sociální věcí, z logiky věci, v úzkém kontaktu. A pokud se Ministerstvo práce a teď mluvím teda o tom zpětném řešení té situace, pokusilo obejít firmu Fujitsu a domluvit se, jak ona říká, za zády té firmy pouze se subdodavatelem Vítkovicemi IT Solutions, tak asi není divu, že se Fujitsu naštvala a ten systém vypla.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Tak tahle otázka nebo komentář tady k tomu konstatování je skutečně spíš pro ministerstvo než pro mě.

Daniela Drtinová, moderátorka
Já vím, ale sama říkáte, že jste spolu v úzkém kontaktu a je to logické, že spolu o tom mluvíte, jednáte.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ano, máte pravdu, ale já rozhodně tu situaci bych nehodnotila takto.

Daniela Drtinová, moderátorka
No, ale ptám se tedy na to, jestli jste skutečně ten problém jako takový nepodcenili i právě tady v tom jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, protože předpokládám, když ten systém začal gradovat, nebo ten problém, když začal gradovat, tak jste o tom mluvili. Nedošlo k podcenění toho problému?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Já si myslím, že skutečně ne. Že k podcenění nedošlo ani na jedné straně. Spíše pro nás pro všechny byla překvapivá reakce firmy Fujitsu, která bez varování vypla vlastně ty klaudy na kterých závisí naše veškeré fungování.

Daniela Drtinová, moderátorka
No ano, ale jestli Ministerstvo práce nezvolilo nefér řešení, které tu situaci ještě víc zkomplikovalo. Tím, že právě se pokusilo za zády firmy Fujitsu domluvit se subdodavatelem.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Já bych se varovala tedy výroku za zády firmu Fujitsu.

Daniela Drtinová, moderátorka
To jsou slova firmy Fujitsu.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ano, rozumím. Nejenom a zejména proto, že vlastně na to řešení, které bylo zvoleno, tak existuje usnesení vlády, na tom není nic tajného a není to žádné jednání za zády.

Daniela Drtinová, moderátorka
No a dohoda s Fujitsu už se nepředpokládá, pokud jde o správu systému vyplácení dávek?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ministerstvo s firmou Fujitsu jedná. Koneckonců výsledek je i to, že jsme měli možnost vyplatit dávky, které byly zpracovány v těch systémech předcházejících ještě z těchto systémů, že máme možnost migrovat z nich data a přebírat data. Další úvahy o tom, jak pokračovat v těchto smluvních vztazích jsou skutečně na ministerstvu.

Daniela Drtinová, moderátorka
A podnikne ministerstvo nebo úřady práce nějaké právní kroky vůči firmě Fujitsu právě kvůli tomu, že tedy vypla ten systém?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Úřad práce určitě ne, protože firma Fujitsu není pro nás žádný partner. My jsme tady v uvozovkách zákazníkem ministerstva a za ministerstvo já skutečně nemohu hovořit. Jenom vím, že ta jednání stále probíhají.

Daniela Drtinová, moderátorka
Jednání probíhají, ale jestli podnikne ministerstvo nějaké právní kroky, na to jste se neptala.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Já myslím, že i tohle to bude ministerstvo rozhodovat až poté, jak dopadnou probíhající jednání.

Daniela Drtinová, moderátorka
A data už máte zpátky všechna? Ta, která jste neměli tedy.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ano, ano. Data byla předána v současné době jsou analyzována a připravována jejich struktura tak, aby mohla být zmigrována některá už jsou v procesu té migrace.

Daniela Drtinová, moderátorka
Nebyla ta data zálohovaná? Protože když je spravuje soukromá firma, jestli toto skutečně není rizikové. Příjemci dávek se pak vlastně mohou stát rukojmím té situace. Jestli tady není, jak se říká lidově řečeno, zakopaný pes.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Data zálohovaná byla, ale nebyla zálohovaná na ...

Daniela Drtinová, moderátorka
Mluvím těch, od října.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Na žádných technických prostředcích ministerstva. Byla zálohovaná na prostředcích, které provozovala firmu Fujitsu a její subdodavatelé.

Daniela Drtinová, moderátorka
Ano, na to já se právě ptám. Jestli je stát neměl zálohovaná, protože v případě, že vlastně ten systém spravuje soukromá firma, tak může dojít k jistému riziku, které se nakonec teď vyplnilo nebo naplnilo. Firma vypla systém a vy jste byli vlastně bez dat, tuším, bez dat od října. Proto se ptám, jestli tady není zakopaný pes toho problému, že vlastně si stát tu agendu nespravuje nějakým způsobem sám, protože soukromá firma samozřejmě může nakonec udělat leccos.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ono těch zakopaných psů v tom vztahu je asi daleko víc, ale máte pravdu, že i tohle to je jedno z velkých rizik, na které upozorňovali, pokud vím i informatici úřadu práce před těmi dvěma lety. Upozorňovali na více možných negativních důsledků a musím tedy říct, že téměř ke všem těm negativním důsledkům došlo.

Daniela Drtinová, moderátorka
Takže byste řekla, že vidíte problém a riziko v tom, že ten systém výplaty dávek spravuje soukromá firma?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Já si myslím, že by to mohlo být i tak, že by ho spravovala soukromá firma, ale problém je spíš v tom, jak jsou nastaveny ty smluvní podmínky. Co stát může a co stát nemůže.

Daniela Drtinová, moderátorka
Takže teď byly ty smluvní podmínky zřejmě nastaveny špatně, pokud ten problém vyeskaloval.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ano, docela určitě.

Daniela Drtinová, moderátorka
Jak byste je změnila? Jaká doporučení byste dala pro pojistku do budoucna, aby se taková situace nemohla opakovat?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Především je potřeba ten systém řádně vysoutěžit tak, aby jsme my jako úřad, který vlastně je závislý na fungování těch informačních systémů, tak abysme měli jistotu, že máme systém, který nám vyhovuje, který je funkční a máme tady i jistotu, že nebude z právního hlediska nějakým způsobem napadán a že nebude hrozit ohrožení toho fungování. Takže ten systém musí být funkční z toho technického hlediska a musí ale samozřejmě také zabezpečen smluvně natolik, aby tady nebylo pro nás riziko, protože ono tedy samozřejmě pro úřad práce je to velmi nekonformní, když neustále mu hrozí nebo respektive nemá jistotu v tom, na čem bude pracovat, ale samozřejmě tohle je velké riziko i pro stát.

Daniela Drtinová, moderátorka
A v čem tedy byly ty podmínky špatně smluvně nastaveny? To, že to nebylo vysoutěženo, je jedna věc a to také napadl antimonopolní úřad, ale ty smluvní podmínky jsou druhá věc a tam se tedy ptám, v čem, jak už jsme o tom mluvily, je zakopaný ten pes toho problému, že tedy firma Fujicu mohla vypnout ten systém. V čem stát udělal chybu, že si tu pojistku nezajistil tak, aby se to stát nemohlo? V těch smluvních podmínkách.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Já se teda přiznám, že mě tady kladete otázky, na které by skutečně mělo odpovídat ministerstvo, protože tu smlouvu ministerstvo uzavíralo a i teď vlastně tím, kdo to po právní stránce řeší, tak musí být ministerstvo. Ale problém je přesně v tom, že v té smlouvě za takovéto chování například nejsou žádné sankce, ale konec konců, i kdyby tam ty sankce byly, tak pravděpodobnost by se patrně snížila, ale na druhé straně pořád je špatně, že by se vlastně připustilo, že to může nastat.

Daniela Drtinová, moderátorka
Byla byste tedy spíš pro, aby si ten systém obhospodařoval stát sám?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Docela určitě je potřeba, aby to příští, aby ta příští úprava byla taková, že toto se stát nesmí, to znamená, že data musí mít docela určitě úřad práce nebo ministerstvo ve svých rukách a pod svou vládou.

Daniela Drtinová, moderátorka
A nejen soukromá firma.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ano, samozřejmě.

Daniela Drtinová, moderátorka
Co bude dál? OK Systém má smlouvu do konce roku.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
OK Systém má smlouvu do konce roku, v současné době už je na ministerstvu nebo respektive byla připravována i v průběhu druhého pololetí roku 2013 podklady pro zadávací řízení, pro to otevřené velké zadávací řízení. Tyto podklady už ministerstvo připravovalo i s námi s úřadem práce, což je velká změna oproti tomu stavu, který tady byl předtím, takže moji lidé měli možnost se na tom podílet a měli možnost si zadat takové podmínky k práci, jaké skutečně potřebují.

Daniela Drtinová, moderátorka
Jaké řešení preferuje podle všeho budoucí ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál?

Petr KRČÁL, kandidát na ministra práce
Já to řešení spatřuji v systému, který fungoval a s kterými jsme měli i dobré zkušenosti na úrovni krajů a to byl OK Systém. Pokud se podaří podepsat smlouva, kterou naznačil i ministr Koníček s OK Systémem, tak jsem přesvědčen, že tam nebudou žádné další velké výkyvy a že ty dávky doputují k těm lidem včas.

Daniela Drtinová, moderátorka
Byla byste pro, aby to byl OK Systém, protože přece před dvěma lety se od OK Systému ustoupilo podle exministra Drábka protože ten systém byl drahý, měl přinést úspory.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Aplikace OK Systému jsou pro naše pracovníky velmi přívětivé. Pracuje se v nich dobře. Jsou velmi spolehlivé tak, jak jsme měli tu zkušenost a ono jenom prostou úvahou, jestliže ta aplikace například OK Práce, která podporovala oblast zaměstnanosti byla vyvíjena v řádu desítek let a byla vyvíjena postupně na základě potřeb Úřadu práce, tak určitě musí vyhovovat daleko lépe než jakýkoliv systém, který je pořizován naráz, rychle, nenadále, bez patřičných analýz.

Daniela Drtinová, moderátorka
Je ale pravda, že má firma Fujitsu do roku 2015 ministerstvem nevypověditelnou dobu, de facto nevypověditelnou smlouvu?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
To je to, o čem teď právě ministerstvo s firmu Fujitsu jedná, co s tou smlouvou dál.

Daniela Drtinová, moderátorka
Takže ta smlouva je de facto, ona každá smlouva je samozřejmě vypověditelná, ale mohou být podmínky, které to mohou zkomplikovat. Takže je těžko vypověditelná a je až do konce roku 2015?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ano, je to tak.

Daniela Drtinová, moderátorka
Tudíž mohou přijít jisté právní dohry.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Je to tak.

Daniela Drtinová, moderátorka
Tak, podle kritiků z řad sociální demokracie jsou úřady práce už jen výplatním místem, tou účtárnou a na roli zprostředkovatele v mnoha směrech rezignovaly. Je naděje na změnu?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ta změna je naprosto nutná. A ono to, že úřady práce se změnily teda v sociální účtárnu, což je termín, který já jsem poprvé slyšela od už bohužel zesnulého exministra Horálka, tak je to tak a svědčí o tom i to, že vlastně my se tady také celou dobu bavíme o výplatách dávek. Nebavíme se vůbec o další agendě, která se zaměstnaností souvisí.I ty informační systémy, o kterých hovoříme, tak řešily skutečně pouze výplatu dávek a neřešily aktivní politiku zaměstnanosti, neřešily politiku zaměstnanosti, práci s klientem v oblasti zaměstnanosti tak, jak byli právě naši lidé zvyklí od té Ok Práce z předchozího období.

Daniela Drtinová, moderátorka
Je naděje na změnu?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Naděje na změnu samozřejmě je. Na úřadech práce je pořád ještě spousta odborníků, kteří to umí, kteří vědí, jak s klienty pracovat, umí komunikovat se zaměstnavateli. Oni se o to pokoušeli i celou tu dobu, o které tady hovoříme, celé ty dva roky předcházející, ale prostě je jich málo a bylo jich málo. My jsme získali v druhém pololetí letošního roku a začátkem toho, pardon, v druhém pololetí minulého roku a začátkem tohoto roku 700 míst. Bylo to také patřičně medializováno. Z nich 319 bylo už v loňském roce, 381 získáváme od letošního roku a tato místa jsou právě určena pro politiku zaměstnanosti, pro komunikaci se zaměstnavateli, pro podporu poradenství, prostě pro ty aktivity, na které se ptáte.

Daniela Drtinová, moderátorka
Taky jste říkala, že vám ministerstvo, respektive tedy vláda v demisi slíbila posílit rozpočet úřadu práce. O kolik?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Posílit rozpočet úřadu práce ...

Daniela Drtinová, moderátorka
Možná jsem to špatně pochopila.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Asi ano.

Daniela Drtinová, moderátorka
Posílení rozpočtu. Mluvili jsme v úvodu o tom, že vám ministerstvo nebo úřad vlády, respektive vláda v demisi slíbila posílení? Jakoby finanční.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Posílení rozpočtu, o tom jsme spolu nehovořili.

Daniela Drtinová, moderátorka
Tak jsem to asi špatně pochopila.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ale nicméně je pravda, že bychom víc peněz potřebovali, a to na ať už tedy na provoz, protože fungujeme ve více než pěti stech místech. A už jenom z toho širokého rozptylu ...

Daniela Drtinová, moderátorka
Takže byste to potřebovali, ale slíbeno vám to nebylo.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Zatím to slíbeno nemáme.

Daniela Drtinová, moderátorka
Jsem slyšela něco, co není pravda. Dneska nová čísla. Skoro 600 tisíc nezaměstnaných, rekordně vysoká nezaměstnanost. Podle ekonomů srovnatelná třeba s úrovní z devadesátých let. Kde vidíte příčiny?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Těch příčin je skutečně spousta. Tak, tak klasická je datum. Konec roku, kdy skutečně končí spousta termínovaných smluv, končí sezónní práce. Ono je to vidět i v tom, že vlastně přibylo nám více mužů, než žen, což souvisí s tím, že ty profese, které vykonávají muži, tak dost nebo častěji souvisí se sezónou. Klasicky stavební práce. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že stále se naše ekonomika nevymanila úplně z důsledku té krize a hlavně zaměstnanost tady jde vždycky s určitým odstupem za ekonomikou. Takže neočekáváme ani v příštích měsících, že by se ta situace měla na, v oblasti zaměstnanosti nezaměstnanosti nějak výrazně zlepšit. Naopak, leden bude určitě horší.

Daniela Drtinová, moderátorka
Tady je komentář k nezaměstnanosti od ekonoma Davida Marka.

David MAREK, hlavní ekonom, Patria Finance
Oživení české ekonomiky pokračuje. A na to navazují data o průmyslu, která ukazují, že oživení české ekonomiky nabírá na síle. Na straně druhé trh práce stále ještě nezaznamenal tyto pozitivní impulsy. Přece jenom bude nějakou dobu trvat, než se růst produkce, růst objednávek projeví také v tvorbě nových volných pracovních míst.

Daniela Drtinová, moderátorka
Stále se podle všeho zaměstnavatelé bojí s ohledem na krizi nabírat lidi. Nevím, jestli byste potvrdila tuto informaci a jestli letos se to podle vás prolomí?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Ono je to tak, že zaměstnavatelé vždycky po takovéto krizi, po každé krizi, natož po takovéto, jsou opatrnější. Nejenom že se bojí zavírat, ale uzavírat, nebo otvírat nová pracovní místa, ale na druhé straně se také naučí fungovat úsporněji s menším počtem zaměstnanců. Přesto věřím, že se alespoň v druhém pololetí letošního roku ta situace už i u nás projeví.

Daniela Drtinová, moderátorka
Včera vláda v demisi rozhodla o navýšení podpory pro ty investory, kteří budou chtít zřídit pracovní místa v nezaměstnanosti těch těžce postižených krajích nezaměstnaností. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar by tuto formu podpory ale nepřeceňoval.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy
Není, myslím, dobré přeceňovat význam takovéto veřejné podpory. Prostě pokud bude v nějakém teritoriu takováto forma veřejné podpory k dispozici, neznamená to, že automaticky v ní investoři začnou investovat, začnou se tam firmy hrnout. Všechny místa se musí dobře zaměřit na to, aby fungovalo učňovské školství, aby fungovalo vysoké školství, aby byl dostatek průmyslových zón pro rozvoj podniků a tak dále a tak dále.

Daniela Drtinová, moderátorka
Pomůže to samo o sobě tedy takové opatření? Jestli přitáhne vlastně investora do regionu jen to, že dostane na pracovní místo 200 tisíc, pokud tam třeba není řádná infrastruktura? Pokud tam nenajde dost kvalifikovaných zaměstnanců.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Určitě ne. Ta odpověď je vlastně skrytá i v otázce. Já bych tady souhlasila s panem Špicarem. Daleko lepší nebo perspektivnější a trvalejší je důraz na zaměření takového vzdělávání a produkování takových kvalifikací, které trh práce opravdu potřebuje.

Daniela Drtinová, moderátorka
Už dřív to bylo tak, že se těch 200 tisíc vlastně na ta pracovní místa dávala. Neuvědomíte si, kolik takových pracovních míst tenkrát vzniklo? Jestli vlastně to vypadá jednoduše, to patření tak jako efektně, je to takové možná i trochu populisticky nahozené, ale jestli to třeba dřív mělo nějaký efekt?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Neřekla bych populistické. Je pravda, že pro spoustu investorů tohle může být tím rozhodujícím posledním, když se rozhodují, kam investovat.

Daniela Drtinová, moderátorka
A vzpomenete si, kolik takových míst vzniklo?

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Omlouvám se, omlouvám se, skutečně si to nepamatuju v tom období, kdy tam bylo 200 tisíc, kolik jich vzniklo, ale rozhodně to bylo hodně.

Daniela Drtinová, moderátorka
Takže to nějaký efekt mělo. V té době.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Určitě to nějaký efekt mělo, ano. Je pravda, že i zaměstnavatelé i investoři samozřejmě, že když získají víc prostředků, je to pro ně lákavější. Na druhé straně tady je závazek vlastně pětileté udržitelnosti toho místa a nebo povinnost vracet ty prostředky. V současné době si myslím, že zaměstnavatelé nemají tak velkou jistotu a nemají před sebou tak velkou perspektivu, aby tohle to nalákalo nějaké enormní množství zaměstnavatelů.

Daniela Drtinová, moderátorka
Já vám děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Marie Bílková, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Na shledanou.

Zdroj: ČT24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2018 000 20:41.