Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Vláda podpořila alternativní předškolní zařízení (prvnizpravy.cz)

Cílem návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je usnadnění participace rodičů s malými dětmi na trhu práce a sladění pracovního života s osobním.

Návrh předpisu byl zpracován v souladu s Programovým prohlášením vlády a jeho hlavním záměrem je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě prostřednictvím tzv. dětské skupiny.

„Jsem toho názoru, že tento zákon je zapotřebí jak z hlediska požadavků Evropské komise, tak proto, že v ČR je fatální nedostatek jakýchkoliv zařízení do tří let věku dítěte,“ představil normu ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Návrh počítá s tím, že zaměstnavatelé by mohli náklady vynaložené na zajištění služby péče o děti svých zaměstnanců uplatnit jako daňově uznatelné náklady. Předpis dále navrhuje vytvoření nástroje podpory v podobě slevy na dani.

Na jednání vlády byl také schválen odprodej letounů L-159 americké společnosti Draken, která spolupracuje s armádou Spojených států amerických. Podle ministra obrany Vlastimila Picka se jedná o prodej 28 podzvukových taktických letounů, smlouva by měla být podepsána ještě koncem ledna, první letouny by pak byly americké společnosti předány na přelomu března a dubna.

„Cena letounů závisí na skutečném technickém stavu, který bude zjištěn až po odstranění ochranných obalů,“ uvedl ministr Vlastimil Picek s tím, že transakce by se měla pohybovat mezi 435 - 516 miliony korun.

Zdroj: prvnizpravy.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 6.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:21.