Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Prosinec:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost se chýlí ke konci, naváže na něj program nový (businessinfo.cz)

Tato a další čísla dnes zazněla na konferenci Ministerstva práce a sociálních věcí, které OP LZZ administruje.

„Prostředky programu nevnímáme jako utracené, ale jako investované. Investované do statisíců lidí s různými problémy v uplatnění se na trhu práce a ve společnosti,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Lidé, jejich rozvoj, vzdělání a začleňování do společnosti byli v rámci jednotlivých projektů podpořeni částkou 51,2 miliardy korun. Nejvíce, 19,3 miliardy korun, šlo na projekty zaměřené na zlepšování přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti. Projekty se zaměřovaly především na absolventy, lidi po padesátce, rodiče po rodičovské dovolené nebo osoby s hendikepem. Přes 13 miliard korun bylo využito na projekty podporující sociální služby a sociální začleňování. Ty pomáhají jak jednotlivcům, tak celé společnosti. Třetí velkou oblast tvoří projekty specializující se na další vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, ty využily téměř 13 miliard korun. Součástí OP LZZ je i zvyšování kvality veřejné správy a veřejných služeb. Celkem bylo do zefektivnění chodů úřadů a zvyšování kvality veřejných služeb investováno pět miliard korun. Na miliardu korun vyšly projekty směřující k posilování mezinárodní spolupráce, inovativnosti a partnerství.

Prostředky programu podpořily 1 460 000 lidí různého věku i vzdělání. Jsou mezi nimi například padesátníci, kteří mají i přes letité zkušenosti problém najít práci. Stále důležitější skupinou jsou absolventi, kteří teprve potřebují nastartovat svoji kariéru a bez praxe se jim to nedaří. Rodiče malých dětí mohou díky některým projektům říkat, že děti pro ně již nejsou překážkou k pracovnímu uplatnění. Projekty pomohly i mnoha cizincům žijícím v krajanských komunitách, kteří nevěděli nic o svých povinnostech, ale ani právech v nové domovině. Pomohly i řadě lidí se zdravotním postižením, kteří přes svůj hendikep našli ztracenou sebedůvěru, úctu a hlavně uplatnění na trhu práce.

„Všechny tyto lidi spojovalo jedno. Měli zájem a vůli posunout se dál. A byl tu program a konkrétní projekt, který jim to umožnil,“ dodal ministr Koníček.

Řada projektů již byla ukončena, mnohé ale poběží až do roku 2015. Tečka za jedním z programů, financovaných z Evropského sociálního fondu, ještě nebyla učiněna a už se rozbíhá program nový, který plynule naváže na ten předcházející. Operační program zaměstnanost v letech 2014 až 2020 zachovává, a někde i rozšiřuje, rozsah zaměření oblastí, jako je tomu v současném období. Díky úspěšnosti předcházejícího programu na něj uvolní Evropská unie o 12 miliard korun více. Přibližně lze tedy počítat s částkou 69 miliard korun.

„V novém programu budeme usilovat o ještě větší orientaci na výsledky. Důraz bude kladen na zajištění konkrétních a měřitelných přínosů projektů,“ uvedl Jan Havránek, vrchní ředitel sekce fondů EU.

Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.12.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:50.