Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Zaměstnanost:

Není důvod bát se zaměstnat zdravotně postiženého

V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením (OZP). Na konci října letošního roku jich hledalo práci 61 286, tedy 11 procent z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. „I když už naše společnost udělala ve srovnání s dobou minulou jisté pokroky, někteří zaměstnavatelé si bohužel stále myslí, že lidé se zdravotním postižením nepotřebují a nedokážou pracovat, že by byli pro firmu přítěží. Přitom stačí jen vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu a mohou tak získat spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní výkon bude srovnatelný s tím, jaký odvádí jeho ,zdravýʻ kolega,“ upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Podpora zaměstnanosti handicapovaných

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením podporuje stát zejména prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR (ÚP ČR), a to na vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření CHPM bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu.

 • Příspěvek na zřízení CHPM
  Příspěvek je určen na pořízení potřebného vybavení. Podmínkou je, že takto vytvořené místo musí firma obsadit minimálně na tři roky. Pokud přijme člověka se zdravotním postižením, může dostat částku odpovídající maximálně osminásobku (195 tis. Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením pak dvanáctinásobku (293 tis. Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak činí maximální výše poskytnutého příspěvku desetinásobek uvedené průměrné mzdy (244 tis. Kč) a čtrnáctinásobek pro osoby s těžším zdravotním postižením (342 tis. Kč).
 • Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů
  Úřad práce ČR může na chráněné pracovní místo poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Žádost mohou firma nebo OSVČ podat nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy takové místo zřídili a obsadili. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč.
 • Refundace mzdy
  Jestliže ve firmě pracuje na chráněných pracovních místech více než 50 procent OZP z celkového počtu zaměstnanců, může si zaměstnavatel zažádat i o příspěvek na refundaci 75 procent skutečně vynaložených nákladů na mzdy pracovníků se zdravotním postižením. Maximálně může na každého takového zaměstnance dostat osm tisíc korun měsíčně. Pokud bude CHPM obsazeno nejméně po dobu 12 měsíců, může si požádat o další dva tisíce na částečné krytí provozních nákladů. Celkem tak může získat na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením až 10 tis. Kč měsíčně. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový.
 • Sleva na dani
  Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s prvním nebo druhým stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve třetím stupni invalidity pak 60 tis. Kč měsíčně.

Dobrý příklad z praxe
Díky fungující spolupráci Krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a společnosti CENTR GROUP získali už čtyři klienti se zdravotním postižením (OZP) novou práci a další mohou následovat. „Společnost CENTR GROUP se na nás obrátila s tím, že má zájem přijmout několik osob se zdravotním postižením na pozici strážný. Dohodli jsme se a společně zrealizovali výběrové řízení,“ popisuje Lucie Kudová z Krajské pobočky ÚP ČR pro hlavní město Prahu. Prvního kola se zúčastnilo celkem 12 handicapovaných z řad uchazečů o zaměstnání. Na základě osobního pohovoru získali nové místo dva z nich. Vzhledem k velkému úspěchu výběrového řízení následovalo i druhé kolo, z něhož vzešli další dva noví pracovníci OZP. S ostatními zájemci firma ještě o eventuálním nástupu do zaměstnání jedná.

Zdroj: ÚP ČR

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.12.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.10. 2018 000 09:01.