Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Prosinec:

MPSV vydává publikaci s příběhy lidí, kterým pomohly projekty financované z Evropského sociálního fondu (personalista.com)

„Příběhy, které v publikaci najdete, jsou autentickým vyprávěním osob, které se dostaly do těžké životní situace. Za pomoci projektů podpořených MPSV tito lidé získali šanci svoji situaci zlepšit,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Podpořených projektů jsou tisíce a jednotlivců či celých skupin je ještě mnohem více. „Prostředky byly a stále jsou rozdělovány mezi mnoho neziskových organizací, firem a dalších organizací s maximální snahou o efektivitu,“ říká Karel Vít, ředitel Odboru implementace fondů EU MPSV.

Projekty, které z Evropského sociálního fondu (ESF) ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje, pomáhají jak nezaměstnaným se znovuzapojením do pracovního procesu na otevřeném trhu práce nebo v rámci chráněných pracovišť, tak samotným zaměstnancům. Jsou zaměřeny na různé cílové skupiny, jako jsou mladí lidé do 25 let, osoby se zdravotním postižením, lidé starší 50 let, etnické menšiny, osoby po výkonu trestu a další.

„Projekty, které se zaměřují na sociální služby a sociální začleňování, pomáhají lidem najít cestu zpět do společnosti,“ dodává Vít.

K dalším podporovaným oblastem patří například vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a dalších osob či vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání.

V publikaci „Nový vítr do plachet díky MPSV“ najdete řadu dalších zajímavých příběhů. Publikace vyšla v nákladu 2000 výtisků v češtině a dalších 500 výtisků vyšlo v anglické verzi. Byla financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z ESF a ze státního rozpočtu ČR, cena publikací činila 238 140 Kč včetně DPH. Tištěná publikace je k dispozici ve vestibulech budov MPSV, ÚMČ, zastupitelských úřadech a krajských pobočkách ÚP ČR.

O Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká republika čerpá prostředky z Evropského sociálno fondu. Ten již více než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet dobré podmínky na trhu práce.

Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je určena projektům, které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí s hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.

Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV. Působnost Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je časově ohraničena programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.

Zdroj: personalista.com

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 6.12.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.3. 2018 000 02:37.