Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Prosinec:

Hledat práci nestačí. Proto jde úřad práce dál (Mladá fronta DNES)

„Náplní naší práce není jen spolupráce s uchazeči o zaměstnání, ale třeba i s rodiči žáků, kteří se chystají zvolit si po základní škole svou další dráhu. Rovněž pracujeme společně s krajským úřadem, Centrem vzdělanosti Libereckého kraje nebo přímo se zaměstnavateli,“ vysvětluje Helena Adamcová z liberecké pobočky úřadu práce.

Kromě rekvalifikací, které pomáhají lidem bez zaměstnání získat nové odbornosti a najít tak uplatnění na trhu práce, se úřad zaměřuje na podporu zaměstnavatelů nebo se snaží mladé lidi zapojit do praxe.

Důkazem toho může být i nabídka projektů, které v současné době nabízí:

Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji

Hlavním cílem je podpořit podniky s prorůstovým potenciálem, které mají zájem o vzdělávání svých zaměstnanců a chtějí jim umožnit zvýšení či prohloubení dosavadní kvalifikace.

Projekt nabízí především další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání, odbornou jazykovou výuku související s pracovní činností a další profesní vzdělávání zaměstnanců.

Vzdělávejte se pro stabilitu!

Cílem je podpořit udržení pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.

Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj, čímž druhotně dojde ke zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich zaměstnatelnosti.

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji

Projekt má začlenit mladé lidi na trh práce prostřednictvím odborné praxe u zaměstnavatelů a poskytnout jim tak kvalitní a dlouhodobé zaměstnání. Cílovou skupinou jsou mladí lidé do 30 let věku evidovaní na úřadu práce déle než 4 měsíce bez nebo s minimální pracovní zkušeností a bez rozdílu vzdělání. V rámci projektu bude účastníkům zprostředkováno zaměstnání u zaměstnavatelů až na 12 měsíců, poradenství v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva, prosazení se na trhu práce a vhodná rekvalifikace.

Zdroj: Mladá fronta DNES - liberecký kraj

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 6.12.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:20.