Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV: Aktivním občanem v Evropské unii

Konference, která proběhla dnes v Kaiserštejnském paláci na Malé straně v Praze, byla platformou pro diskusi o tématech, která spojují poslední tři evropské roky - předloňský Evropský rok dobrovolnictví, loňský Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a letošní Evropský rok občanů.

Během konference byly shrnuty praktické výsledky, jichž bylo v rámci jednotlivých let dosaženo. V panelových diskusích se věnovala největší pozornost možnostem spolupráce státního a nevládního sektoru se zvláštním důrazem na uplatňování jednotlivých práv spojených s občanstvím Unie. Aktivity uskutečněné v uplynulých třech letech mohou sloužit jako vhodná inspirace a vzor dobré praxe pro účastníky a nevládní organizace do budoucnosti a jako základ pro budoucí aktivní uplatňování práv spojených s evropským občanstvím.

Za resort práce a sociálních věcí promluvil na úvod náměstek ministra pro Evropskou unii, mezinárodní spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitosti Jan Dobeš. V panelu věnovaném aktivnímu stárnutí a mezigenerační solidaritě hovořila o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí a jeho realizaci Marta Koucká z oddělení sociálního začleňování.

Podrobnosti z programu konference a seznam řečníků naleznete zde.

FOTOGALERIE:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 2.12.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 13.12. 2018 000 07:21.