Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Plán ministerstva na řešení nezaměstnanosti? Víc peněz firmám (tyden.cz)

Opatření se týká regionů, kde je míra nezaměstnanosti o 50 procent vyšší než celostátní průměr. To znamená, že tam je bez práce minimálně 11,4 procenta lidí ve věku 15 až 64 let. Konkrétně se to dotkne okresů Bruntál a Karviná v Moravskoslezském kraji, Mostu, Chomutova a Ústí nad Labem v Ústeckém kraji a Jeseníku v Olomouckém kraji. "V těchto nejpostiženějších regionech České republiky je třeba nabízet atraktivnější investiční pobídky, aby byli investoři motivováni svůj projekt realizovat právě v těchto oblastech," konstatuje ministerstvo ve svém plánu.

Konkrétně by se podle něj měla zvýšit investiční pobídka na vytvoření jednoho pracovního místa z padesáti tisíc na dvě stě tisíc za jedno. "Podpora na vytvořené pracovní místo se vyplácí jednorázově a zaměstnavatel je povinen vytvořené pracovní místo udržet po dobu nejméně pět let, po celou dobu vyplácí zaměstnancům mzdu, ze které jsou odváděny daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, takže se investice státu do vytvoření pracovního místa několikanásobně vrátí," konstatuje ministerstvo.

Ministerstvo si od svého plánu slibuje vytvoření až 800 pracovních míst, která by nabídlo zhruba deset investorů. Ročně by to tak znamenalo pro státní rozpočet náklady ve výši 160 milionů korun.

Skutečným důvodem, proč s plánem ministerstvo přichází, je situace v Moravskoslezském kraji, kde chce OKD uzavřít důl Paskov. To by pro region mohlo znamenat až několik tisíc dalších nezaměstnaných. To koneckonců úřad přiznává i v důvodové zprávě. "Důvodem pro nabytí účinnosti dnem 1. ledna 2014 je s ohledem na usnesení vlády č. 732 ze dne 25. září 2013 především nutnost akutního řešení mimořádné ekonomické situace v Moravskoslezském kraji. Nečinnost v tomto ohledu by mohla vyvolat zásadní ekonomické dopady," konstatuje v důvodové zprávě.

"Je to dobrý krok, ale jde o to, abychom to dokázali dobře využít," konstatoval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Juříček.

Je to však prý nutné doplnit dalšími kroky, především zvýšenou propagací v zahraničí, která by dokázala přilákat především americké a čínské investory.

Zdroj: tyden.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 29.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:32.