Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2013 » Tiskové zprávy (listopad):

Na MPSV jednala expertní komise k problematice doplatku na bydlení a řešení otázky sociálního bydlení

Jednání se také zúčastnil ministr práce František Koníček, který v úvodu vyzdvihl význam tohoto pracovního uskupení s cílem nastavit užší spolupráci mezi MPSV se zástupci měst a obcí. Hlavním tématem diskuse byly plánované změny u doplatku na bydlení a řešení otázky sociálního bydlení.

Na jednání se zástupci Svazu měst a obcí se probíraly otázky a připomínky k věcnému řešení návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která se týká doplatku na bydlení (DnB) v kontextu s tématem sociálního bydlení. Mezi přítomnými panovala shoda na nutnosti správného nastavení podmínek a nároků pro čerpání DnB v souvislosti se zabráněním jeho zneužívání ze strany některých provozovatelů ubytovacích zařízení. MPSV navrhuje, aby se zavedlo časové omezení výplaty DnB do jiných než obytných prostor, a to na 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců, pokud bude příjemce dávky aktivně řešit svoji bytovou situaci. Kromě ÚP ČR by se danou věcí měly více zabývat i obce a další subjekty.

Novela by dále měla upřesnit výši odůvodněných nákladů na bydlení podílem všech osob, kteří užívají jeden byt nebo jiný než obytný prostor, i když tyto lidé společně nehospodaří a nemají k sobě vyživovací povinnost. V otázce DnB v souvislosti s nastavením kontrolních mechanismů u této dávky a také ve vztahu k sociálnímu bydlení bude nutná intenzivní spolupráce mezi MPSV, ÚP ČR a obcemi a městy, aby byl problém řešen systémově a účelově.

Druhým tématem diskuse expertní komise byla problematika sociálního bydlení. Zástupci MPSV na jednání zdůraznili, že koncepce sociálního bydlení patří prioritně do gesce ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a MPSV v této věci spolupracuje s MMR v rámci své věcné působnosti. Samostatný zákon o sociálním bydlení není v současné době připravován. MMR ve spolupráci s MPSV připravilo souhrn opatření s cílem navrhnout optimální řešení sociálního bydlení. Tento návrh opatření je v současné době zaslán do vnějšího připomínkového řízení a Svaz měst a obcí je jedním z připomínkových míst. Zástupci obou stran se shodli na tom, že téma sociálního bydlení se musí řešit komplexně a za účasti dalších odborných partnerů (MMR, ÚP ČR aj.).

Posledním bodem jednání byla diskuse k ministerskému návrhu na pilotní ověření opatření v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, tzv. aktivizační příspěvek. Ten by byl připraven jako dočasná alternativa k současné podobě výkonu veřejné služby Příspěvek bude určen pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby, které se dlouhodobě nachází v hmotné nouzi. Výkon této aktivizační činnosti bude v režimu dohody o provedení práce. Podmínkou pro získání příspěvku bude vykonaná práce v rozsahu navrhovaných 40 hodin za měsíc a odměna za práci bude přibližně 60 Kč za hodinu (tj. max. cca 2 400 Kč měsíčně) po dobu maximálně tří měsíců.

Zástupci Svazu měst a obcí na jednání deklarovali, aby agendy související s vyřizováním nepojistných sociálních dávek se opět přesunuly z ÚP ČR do kompetence měst a obcí.

MPSV zastupoval na pracovním jednání expertní komise náměstek ministra pro sociální a rodinnou politiku Pavel Čáslava, ředitelka odboru sociální a rodinné politiky Kateřina Jirková a další zástupci ministerstva. Zahájení jednání expertní komise se ujal ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Tématem příštího jednání bude sociální bydlení.

FOTOGALERIE

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:48.