Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Střídání rodičů během rodičovské dovolené (dumfinanci.cz)

Práva a nároky mužů a žen se ve všech evropských zemích sjednocují, proto dochází např. ke sjednocování důchodového věku nebo muži mohou bez problémů pobírat rodičovský příspěvek nebo ošetřovné na nemocné dítě.

Společná návštěva na úřadu práce

Jestliže se chtějí rodiče během rodičovské dovolené vystřídat, potom je zpravidla nejjednodušší, když se společně dostaví na úřad práce. Maminka zde ukončí na základě vlastní žádosti pobírání rodičovského příspěvku a otec si současně požádá na základě vlastní žádosti o pobírání rodičovského příspěvku.

  • Zpravidla je nejlepší se dostavit na místně příslušní úřad práce ke konci měsíce předcházejícího měsíci, kdy má maminka nastoupit zpět do práce. Jednodenní návštěvou na úřadu práce vyřeší po administrativní stránce danou záležitost matka dítěte (ukončí rodičovský příspěvek) i otec dítěte (zažádá si o rodičovský příspěvek).

V praxi bývá nejdříve na rodičovské dovolené maminka dítěte, neboť ještě dítě kojí a pro malinké dítě je dobře, když je nejdříve na rodičovské dovolené s maminkou. Jakmile dítě trošku odroste a maminka má možnost nastoupit do práce, tak se může s otcem dítěte na rodičovské dovolené vystřídat.

Otec dítěte bude čerpat rodičovskou dovolenou

Otec dítěte bude během pobírání rodičovského příspěvku čerpat rodičovskou dovolenou. Administrativně není s čerpáním rodičovské dovolené u zaměstnavatele žádný problém, neboť ze zákona mají rodiče nárok na rodičovskou dovolenou nárok v rozsahu, v jakém si požádají nejdéle však do 3 let věku dítěte.

  • V rámci dobrých pracovních vztahů je však vhodné nástup na rodičovskou dovolenou zaměstnavateli oznámit v dostatečném předstihu, aby se mohl zaměstnavatel na tuto situaci připravit a naplánovat práci.

Když jsou na rodičovské dovolené oba rodiče?

Oba rodiče mohou dokonce čerpat rodičovskou dovolenou současně. V praxi však k takové situaci nedochází, neboť rodičovský příspěvek náleží pouze jednou. Druhý z rodičů by byl tedy úplně bez příjmu, což není z finančních důvodů možné.

  • Během pobírání rodičovského příspěvku se však neplatí zdravotní pojištění, které platí za příjem rodičovského příspěvku (matku nebo otce) stát. Rovněž je tato doba zohledněna do doby pojištění pro výpočet důchodu. Péče o dítě do 4 let věku patří mezi náhradní doby pojištění.

Na doplnění je vhodné uvést, že rodiče mají možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku, přičemž celková částka činí 220 tisíc Kč. Podle délky pobírání rodičovského příspěvku se upraví i výše rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek však nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a nesmí překročit 11 500 Kč měsíčně. Kdo pobírá vyšší rodičovský příspěvek, ten jej dříve vyčerpá. Pouze u čtyřleté varianty činí rodičovský příspěvek u čtyřleté varianty činí v prvních 9 měsících 7 600 Kč a v následujících měsících 3 800 Kč.

Zdroj: dumfinanci.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 05:11.