Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Dětem s postižením pomáhá raná péče (novinky.cz)

V nelehkém životním údělu pomáhá takovým rodinám tzv. raná péče. Pro větší informovanost veřejnosti letos již poněkolikáté probíhá od 25. listopadu Týden rané péče.

Na tom, jak kvalitní život dítě s postižením prožije, má největší zásluhu rodina. Jí ale s orientací v problémech, s psychickou pomocí, cvičením atd. pomáhají právě pracovníci rané péče. Podle Společnosti pro ranou péči je jejich cílem „předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými“.

Příběh jedné klientské rodiny poskytlo Novinkám Středisko rané péče (SRP) Tamtam. Rodiče si nepřáli být jmenováni, což respektujeme. O postižení své dcerky Evičky se dozvěděli v lednu 2012, když jí bylo 14 měsíců. Že není všechno, jak má být, tušili rodiče již dříve. Lékař stanovil diagnózu - oboustranně středně těžká až těžká percepční vada sluchu. Evička začala nosit sluchadla. Pro rodinu nebylo snadné se s tím vyrovnat.

„V ordinaci se dozvíte krutou pravdu a pan doktor se vám snaží během dvaceti minut říct, jak s tím máte žít, co dělat či nedělat, a že ke zlepšení jejího sluchu nedojde, spíše naopak. Čas i informace, které vám může doktor dát, jsou nedostačující. A tak hledáte a bádáte, zjišťujete, ptáte se. Naštěstí nám bylo foniatrem doporučeno kontaktovat Středisko rané péče Tamtam. Vlídnost, profesionalita, informovanost a osobní přístup nás přesvědčily a my se od července stali klienty střediska,“ uvedli rodiče Evičky.

Kurzy, návštěvy, integrace

S dcerkou se zúčastnili týdenního pobytu pro rodiče a děti se sluchovým postižením, které středisko každoročně pořádá.

„Pobyt byl nesmírně pečlivě naplánován a zahrnoval nejen přednášky nabité informacemi, ale i logopedickou péči pro děti, lekce znakového jazyka, návody a nápady, jak s dětmi komunikovat, jak si s nimi hrát. Po celou dobu pobytu bylo k dispozici hlídání dětí,” popsali rodiče.

„Velmi poučná, a do jisté míry i povzbudivá, byla návštěva rodin s dětmi se sluchovým postižením, které už mají velký kus cesty za sebou. Díky účasti na tomto pobytu jsme už netápali a věděli jsme přesně, co dělat a jak poskytnout ty nejlepší možné podmínky pro správný vývoj a rozvoj našeho dítěte. Rozhodli jsme se pro komunikaci orální cestou doplněnou o znakový jazyk,” upřesnili.

Poté následovaly pravidelné konzultace doma v rodině Evičky. Ta si tyto návštěvy velmi oblíbila, neboť vždy s sebou přinesly nové podněty. „Ať už to byly nové hračky či pomůcky, které Tamtam půjčuje rodinám a které mají napomoci v rozvoji dítěte, nebo nácvik na audiometrii formou hry, či komunikace ve znakovém jazyce. Vlivem domácího prostředí se Evička chovala přirozeně a nám odpadl stres z cestování a následné únavy dítěte. Nové dotazy nám byly operativně zodpovězeny a pravidelně nám byly poskytovány studijní materiály,“ popisují rodiče.

Na Evičce byly vidět pokroky, které se pečlivě zapisovaly, a to proto, aby rodiče měli kontrolu nad tím, že se všechno vyvíjí tak, jak má. Sdružení rané péče také rodině pomohlo s výběrem vhodného logopeda.

V současné době středisko rodině pomáhá s integrací Evičky do mateřské školky.

„Na doporučení SRP a za pomoci logopedky jsme zažádali o asistenta pedagoga. Evička navštěvuje již přes měsíc mateřskou školku a je velmi spokojená. Spolupráce s asistentem pedagoga je výborná a Evička se snaží komunikovat s dětmi. Stále přibývají nová slovíčka a to, co nedokáže říct, ukáže znakem," pochvalují si pokrok rodiče.

Zdroj: novinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 05:16.