Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Předání ocenění v programu Bezpečný podnik (Bezpečnost a hygiena práce)

Náměstek ministra práce a sociálních věcí Mgr. Roman Chlopčík a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali v Kaiserštejnském paláci v Praze tradiční ocenění šestnácti společnostem, které splnily podmínky programu. Platné osvědčení „Bezpečný podnik“ tak má v současné době celkem 76 společností, které i v rámci tohoto programu usilují o vyšší úroveň kultury práce, pracovní pohodu a vytváření podmínek pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení.

„Vítám, že pro oceněné podniky není zajištění bezpečnosti práce pro zaměstnance jen povinností danou zákonem, ale i dobrovolným závazkem managementu k vytváření neustále se zlepšujících podmínek na pracovištích,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Jeho náměstek pro trh práce Roman Chlopčík upřesňuje: „Národní program „Bezpečný podnik“ přispívá k pozitivním změnám v postojích zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to ve smyslu posilování jejich odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví těch, jež mohou být jimi vykonávanou prací ohroženi.” Osvědčení „Bezpečný podnik“ nově obdržely společnosti: HOLLANDIA Karlovy Vary, a. s., Elektrárna Dětmarovice, a. s., Elektrárna Chvaletice a. s., PREdistribuce, a. s., SYNER, s. r. o., Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s. r. o., Pražská energetika, a. s., SÚS Královéhradeckého kraje a. s., ČEZ, a. s., KOMAS, spol. s r. o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o., ČEZ Distribuční služby, s. r. o., SD – Kolejová doprava, a. s., Steel Center Europe, s. r. o., Alpiq Generation (CZ) s. r. o.

Stále větší zájem o tento program ukazuje, že bezpečnost práce je i v době ekonomické krize v popředí zájmu společností. Je také příslibem pro budoucnost, přispívá ke snižování počtu pracovních úrazů a také ke snížení nemocnosti zaměstnanců, a tím aktuálně i výhledově pomáhá zvyšovat jejich kvalitu života. Prevence navíc může významně uspořit náklady, snižuje totiž ztráty z pracovních úrazů a nemocí z povolání, které jsou v České republice každoročně vyčísleny částkou v rozmezí 20 – 30 miliard korun.

Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Je jedním ze způsobů zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového řízení a zároveň zvyšuje úroveň správné praxe. Více informací o programu je dostupných na http://www.suip.cz/oip09/bezpecnost-prace/bezpecny-podnik/.

Zdroj: Bezpečnost a hygiena práce

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:32.