Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Pomáháme Moravskoslezskému a Ústeckému kraji, zvýšíme hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst (denik.obce.cz)

„Chceme pomoci regionům, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností. Vyšší dotace na nové pracovní místo mohou přilákat investory,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Požadavek na změnu nařízení stanovuje usnesení vlády č. 732 z letošního září. To má zajistit zvýšení hmotné podpory vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, a to nejpozději do března 2014. Výši hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek upravuje nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů.

„V současné době činí výše hmotné podpory 50 tisíc korun na jedno nově vytvořené pracovní místo. Podporu chceme zvýšit na 200 tisíc korun,“ dodává Koníček.

Stávající nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů, se nejeví jako dostatečně efektivní, ve srovnání s jinými regiony chybí v Moravskoslezském a Ústeckém kraji motivace realizovat projekty.

„Dosavadní úprava nařízení tak neodpovídá současným potřebám ekonomiky,“ vysvětluje Koníček.

Je to patrné ze struktury dosud podpořených projektů. Do konce února 2008 činila hmotná podpora 200 tisíc na jedno pracovní místo. Poté se snížila na 50 tisíc korun. Zatímco v letech do snížení hmotné podpory se počet realizovaných projektů pohyboval mezi 40 až 60 ročně, po snížení podpory to bylo do deseti projektů ročně. V roce 2009 šlo dokonce pouze o jeden projekt.

„Věříme, že v regionech s nejvyšší nezaměstnaností bude přínosem i realizace projektů, které budou méně technologicky náročné, ale přispějí k vytvoření nových pracovních míst, což je pro Moravskoslezský a Ústecký kraj podstatné,“ uzavírá Koníček.

Aktivní politika zaměstnanosti, která motivuje vytváření nových pracovních míst, je pro stát výhodnější než vyplácení dávek nezaměstnaným. Podpora na vytvořené pracovní místo se vyplácí jednorázově a zaměstnavatel je povinen místo udržet nejméně pět let. Po celou dobu vyplácí zaměstnancům mzdu, ze které se odvádí daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.

Petr Sulek
Zdroj: deník.obce.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 11.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:07.