Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Novinka pro zaměstnávání absolventů (Revue Sondy)

Úřad práce ČR pomáhá mladým lidem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) například v rámci 14 individuálních projektů s názvem Odborné praxe pro mladé do 30 let (v příslušném kraji). Jak se daří čerpat evropské peníze?
Evropský sociální fond je jedním z účinných nástrojů aktivní politiky státu a Evropské unie v boji proti nezaměstnanosti. Projekty z OPLZZ už podpořily v ČR vznik téměř 54 tisíc nových pracovních míst. V jeho rámci bylo schváleno celkem 5000 projektů, z toho 1800 je v realizaci. Bohužel ne všechny realizované projekty přinesly kýžený efekt. Proto jsem uvítala rozhodnutí současného ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka, který se rozhodl provést ihned po svém příchodu na úřad interní audity. A na jejich základě pak přijmout opatření, která programy zefektivní. Jsem velmi ráda, že tím projektem, resp. těmi projekty, které vykázaly skutečný přínos, jsou ty se zaměřením na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Programy za více než 1 mld. Kč běží v regionech od 1. července 2013 a potrvají do konce srpna 2015. Jaký je o ně zájem?
Obrovský. Zájem o vstup do projektu už projevily více než 2300 zaměstnavatelů v celé ČR a nabídli absolventům téměř 3600 pracovních míst. A stejný ohlas evidujeme i ze strany mladých lidí - zatím se nám jich přihlásilo přes 2330. Pracovní smlouvu dosud podepsalo 240 absolventů. Aktuální čísla se samozřejmě rychle mění, protože jednání o nových dohodách stále běží. Firmy mají zájem hlavně o pracovníky v administrativě, obchodu, IT, hotelových službách či pohostinství.

Co je cílem projektu, do kterého může celkem vstoupit 3000 mladých lidí? Jak to funguje?
Podstatou této aktivity je umožnit mladým lidem získání tolik potřebné praxe a tím pádem zvýšit jejich šance při hledání zaměstnání. Spolupráce ÚP ČR a zaměstnavatelů je založena na vytvoření společensky účelného pracovního místa (SÚPM) a následně zaměstnávání těžko umístitelných absolventů škol. Vytipované uchazeče osloví ÚP ČR a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou u konkrétního zaměstnavatele. Doba takto sjednané dohody je zpravidla jeden rok, ale může se pohybovat v rozmezí 6 až 12 měsíců. Při výběru uchazečů o zaměstnání do odborných praxí krajské pobočky ÚP ČR úzce spolupracují se zaměstnavateli v regionu. Pokud ÚP ČR uzavře vzájemnou dohodu s konkrétním zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené SÚPM měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady, a to až do výše 24 000 Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Navíc mu může vyplatit příspěvek na mentora, tedy stávajícího pracovníka firmy, který bude dohlížet na plnění plánu odborné praxe a zároveň bude po dobu až 7 měsíců zaškolovat přijatého absolventa. Ke konci září letošního roku evidoval ÚP ČR celkem 41 225 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti se v současné době podílejí 7,4 %. Nejčastěji hledají práci absolventi středních odborných škol a středních odborných učilišť. Nejvíce mladých lidí bez zaměstnání je v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji. Podpora zaměstnanosti této skupiny patří mezi priority státu, tedy i ÚP ČR. Nesmíme připustit, abychom se v nezaměstnanosti mladých dostali do situace jižní Evropy. A právě proto se soustředíme na problém zajištění nezbytné praxe absolventů a mladistvých už dnes. V době, kdy jsou naše čísla v porovnání s ostatními evropskými státy tradičně více než dobrá.

Zdroj: Revue Sondy

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 8.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:13.