Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Zmizí mýty o lékařské posudkové službě? (Zdravotnické noviny)

Tuto a další otázky položil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph. D., 29. října při setkání se zástupci lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

„Na základě zkušeností s více než jednoroční aplikací nového věcného a právního řešení průkazu osoby se zdravotním postižením resort MPSV vyhodnotil potřebu změn a před několika měsíci předložil legislativní úpravy. Jsem rád, že se za krátkou dobu podařilo prosadit změnu legislativy, která pomůže zdravotně postiženým, co se týče průkazů TP, ZTP a ZTP/P,“ řekl v úvodu host setkání ministr práce a sociálních věcí v demisi Ing. František Koníček a dodal: „Příslušné novely zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením od 1. ledna 2014 nabudou účinnosti.“
„Činnost posudkových lékařů resortu je spojena s odpovědností, aby finanční prostředky určené handicapovaným spoluobčanům dostali skutečně ti, kteří finanční pomoc státu potřebují. Neboť budou-li přiznávány těm, kteří na ně nárok nemají, budou pak chybět handicapovaným lidem,“ připomněl V. Kahoun a doplnil: „Věřím, že přehodnocení způsobu posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání průkazu osob se zdravotním postižením přinese i změnu vnímání profese posudkového lékaře v očích veřejnosti a vymizí mýty, které se v poslední době ve společnosti rozšířily.“

Mýtus č. 1: Není pravdou, že posudkoví lékaři handicapované „zázračně uzdravují.
To, že na základě posudku posudkového lékaře úřad práce rozhodne např. o snížení či odejmutí příspěvku na péči nebo nepřizná nárok na průkaz ZTP, neznamená, že žadatel je „zdráv“ či „zázračně vyléčen“. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele se hodnotí ve smyslu zákonem nastavených podmínek pro přiznání nároku na konkrétní pomoc státu. Ironické výroky „o vyléčení“ nejsou na místě.

Mýtus č. 2: Není pravdou, že se handicapovaní nemohou nijak bránit.
Pokud s rozhodnutím vydaným na podkladě posudku lékaře LPS žadatel nesouhlasí, může proti rozhodnutí podat odvolání, o kterém rozhodne nadřízený orgán. V rámci odvolání je znovu posouzen zdravotní stav žadatele jiným posudkovým orgánem.

Mýtus č. 3: Není pravdou, že specialista nebo ošetřující lékař může potvrdit, že osoba splňuje kritéria pro přiznání invalidního důchodu či dávky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.
Tuto kompetenci má jen lékař LPS a zákon stanoví, že při posuzování zdravotního stavu vychází lékař LPS z výsledků funkčního vyšetření ošetřujícího lékaře, odborného lékaře a popř. z výsledku vlastního vyšetření. Čili nehodnotí se postižení nebo diagnóza, ale jejich funkční dopad na pokles pracovní schopnosti v případě invalidního důchodu nebo schopnosti zvládat základní životní potřeby v případě posouzení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči.

„Zdravotní stav není neměnný a v průběhu času či léčby dochází k jeho vývoji, tedy zhoršení, nebo i zlepšení. Proto zákon nelimituje opětovné podání žádosti, na druhou stranu ale ukládá povinnost provádět kontrolní lékařské prohlídky a umožňuje přiznat dávku na omezenou dobu,“ zmínil vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Dušan Gajdoštík.

Ing. Jana Buraňová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí ČSSZ

Zdroj: Zdravotnické noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.3. 2019 000 06:06.