Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Ministerstvo pomáhá najít práci zdravotně postiženým i lidem 50+ (HR management)

Před diskriminací chrání postižené Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Ministerstvo se snaží těmto lidem pomoci, a to i využitím prostředků z Evropského sociálního fondu.

Jedním z projektů je Kariéra bez bariér, na který Úřad práce Brno-město vynaložil z Evropského sociálního fondu okolo 50 milionů korun. Projekt je již téměř u konce, běží třetím rokem a byl určen především pro osoby se zdravotním postižením, ale i pro lidi starší 50 let, kteří jsou evidovaní na kterémkoliv úřadu práce Jihomoravského kraje.

Podle Jany Malé z brněnského úřadu práce se podařilo zapojit celkem 812 lidí, z toho 562 osob zdravotně postižených.

Zbytek tvořili uchazeči o zaměstnání starší 50 let.

I mezi handicapovanými už téměř polovina překročila padesátku. Na úřadech práce v Jihomoravském kraji se díky tomuto projektu mohli zaměřit na to, aby se šance žadatelů získat práci zvýšily. Posloužil k tomu ucelený program, tedy poskytování poradenských, motivačních, diagnostických a vzdělávacích aktivit. Nechyběly ani rekvalifikační kurzy. Právě o ně měli klienti největší zájem.

„Zejména si pochvalovali možnost absolvovat až tři vzájemně provázané kurzy, což značně zlepšilo šanci na jejich uplatnění na trhu práce. Největší zájem byl o rekvalifikační počítačový kurz, vyhledávaný byl i kurz pro přípravu strážných,“ dodává Malá.

Na jižní Moravě zvolili individuální přístup ke každému, kdo se do projektu zapojil. Klientům nabídli podporu v překonání jejich handicapů, konzultace s odborným poradcem či získání informací o jejich silných a slabých stránkách.

Osobní asistent pomáhal třeba s přípravou na pracovní pohovory. Podle Malé právě kurzy Bilanční diagnostiky a Motivační program, zaměřený na rozvoj seberealizace, komunikačních a sociálních dovedností, posílení právního vědomí a zvýšení orientace v problematice trhu práce, lidem hodně pomohly.

Na závěr vyplnili klienti anonymní dotazník, díky němuž organizátoři získali zpětnou vazbu a nyní mohou zhodnotit kvalitu nabídnutých služeb. Připravována je závěrečná konference, na níž by měl být na jaře příštího roku celý projekt vyhodnocen. Poslední dostupné údaje hovoří o tom, že ke konci letošního léta jednotlivými aktivitami projektu prošlo a ukončilo je 534 lidí, z nichž 221 nastoupilo do zaměstnání. Dá se tedy hovořit o zhruba 42% úspěšnosti.

Více na http://www.vetsisance.cz/cz/rady-a-tipy-jak-ziskat-zamestnani.

Zdroj: prvnizpravy.cz

Autor: oddělení styků s veřejností
Poslední aktualizace: 4.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:34.