Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Koncepce úřadu se musí změnit

Olomouckou veřejnost velmi zajímají novinky kolem záměru nového sídla krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci. Prozraďte je.
Posunulo se to opravdu hodně. Výstavba na Tabulovém vrchu definitivně nebude. Varianta, na které se v současné době pracuje, je nákup budovy Sigmie a její rekonstrukce pro potřeby úřadu práce.

Jaké jsou předpokládané investice do nákupu a rekonstrukce? Kdy by mělo dojít k převodu nemovitosti?
Cena nákupu je šedesát devět milionů korun. Předpokládané náklady rekonstrukce se u obdobných projektů pohybují kolem sta milionů korun. V současnosti jsme ve fázi, kdy byl nákup schválen ministerstvem práce a sociálních věcí. Kroků, než se dostaneme k administrativně­technickým záležitostem nákupu, je ještě spousta. Letos to určitě nebude.

Jaká je nyní situace na samotném trhu práce? Jaký bude vývoj nezaměstnanosti v regionu v nejbližší době?
Vývoj nezaměstnanosti v Olomouckém kraji není lehké téma a nepřináší nám to žádnou radost, jako ostatně vývoj v celé republice. Před koncem roku to bývá vždycky ještě o něco horší a v letošním roce nebude situace vůbec dobrá. I když některá čísla hovoří o tom, že situace v ekonomické oblasti se zlepšuje, trh práce jde za tímto se zpožděním. Zaměstnavatelé se také během dlouhé krize naučili šetřit a vytvářet velmi obezřetně nová pracovní místa, takže se nic nebude zlepšovat rychle.

Chystá se nějaké hromadné propouštění?
Ano, v krátkodobém výhledu je oznámených několik hromadných propouštění. V Lázních Lipová na Jesenicku bychom měli přijít o téměř padesát pracovních míst. V Olomouci by měl skončit podnik Czech Republic Onamba, což byl jeden z prvních japonských investorů. Věnoval se montáži velkých kabelových svazků. Zde má být propuštěno osmdesát jedna zaměstnanců. Dále je oznámeno propouštění ve vojenském útvaru v Olomouci, odkud by mělo odejít 16 civilních a 52 profesionálních vojáků.

Lidé občas nadávají, že úřad práce je k ničemu, protože většině nezaměstnaných stejně nemá co nabídnout. V čem vlastně tkví hlavní funkce úřadu práce?
Úřad práce se umí postarat o člověka, který přijde o práci. Umí se o něj postarat hmotným zabezpečením. Umí uchazeči poskytnout informace, potřebnou změnu kvalifikace, umí přispět na vznik pracovního místa, ale to místo samotné vytvořit neumí a nemůže.

Na jedno pracovní místo v regionu připadá dvacet pět uchazečů. To je pořádný nepoměr. Co se s tím dá dělat?
Snahou je zapojit do vytváření pracovních míst například velké zaměstnavatele a zaměstnavatele se státní účastí. Také existuje spousta práce, kterou nikdo nedělá jen proto, že to není pro podnikatele či organizaci rentabilní. Vezměme si třeba naše nádraží. Jak vypadají? Je tam tolik práce, ale nikdo ji nedělá. My umíme pracovní místo podpořit, umíme uchazeče připravit, ale potřebujeme, aby příslušný zaměstnavatel byl ochotný s námi spolupracovat. Pochopitelně by se jednalo o místa dočasná či krátkodobá, ale umožnila by zachovat lidem pracovní návyky či je něco nového naučit. V případě, že by lidé byli šikovní, mohl by si je zaměstnavatel nechat.

Do Olomouce jste přijela, abyste pohovořila se samotnými zaměstnanci úřadu práce. Na co se ptají?
Zajímají je organizační záležitosti, protože všichni vědí, že koncepce úřadu práce není šťastná a není funkční. Nefungují ani informační systémy, které nám byly vnucené. Zajímá je také osud naší sociální agendy a co se bude měnit. I kolik peněz půjde v příštím roce na aktivní politiku zaměstnanosti.

Co se podle vás musí změnit?
Z rozhovorů s našimi zaměstnanci, ale konec konců i s odborníky a také z našich zkušeností vyplývá, že ideální základní funkční jednotkou je okres. Na okresní úroveň je třeba přenést takové kompetence, aby okresní jednotka mohla být funkční, aby mohla na trhu práce skutečně něco ovlivnit, aby byla partnerem pro zaměstnavatele, pro samosprávu. Samozřejmě, že existují některé činnosti provozního i obslužného charakteru, které je účelné vykonávat i z vyšší úrovně.

Úřad práce má po reformě vlády Petra Nečase na starost i sociální oblast. Jak by měla být řešena tato problematika?
Co se týče sociální oblasti, je to složitější. Příští politická reprezentace se bude muset rozhodnout, kudy se vydá. V případě, že by na úřadu práce měly zůstat všechny kompetence, které tam jsou, tak je potřeba personálního dokrytí. Určitě se dostáváme k potřebě vyšší než tisíc pracovních míst pro sociální práci. Právě individuální sociální práce v terénu nám chybí nejvíc. V jiném případě se bude hledat jiný model fungování s daleko větším zapojením místních jednotek.

Zdroj: Olomoucký deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 04:50.