Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Listopad:

Elektronické zdravotnictví, eHealth

Věcným záměrem bylo přitom získat v rámci všech agend ČSSZ data, která mají sloužit jako podklad agendových informačních systémů. Cílem bylo také zefektivnit elektronickou komunikaci v rámci veřejné správy i vůči veřejnosti.

Základy budoucího registru

Úvodní aktivitou, na které se podílelo 86 pracovníků, byla aktualizace elektronických datových souborů obsahujících informace o pojištěncích ČSSZ a eliminace případných chyb a nesrovnalostí s cílem vytvořit základnu budoucího Registru individuálních kont pojištěnců. Tato etapa projektu byla úspěšně završena. V dalším období se projektový tým zaměřil na získávání dat z dokumentů, které souvisejí s kompetencemi lékařské posudkové služby (LPS) ve vazbě na komunikaci s ošetřujícími lékaři, ostatními podněty z řad posuzovaných nebo úřadů práce a případných dalších subjektů.

V rámci projektu byl vytvořen návrh struktury a architektury jádra budoucího datového skladu. V návaznosti na elektronizaci veřejné správy tak budou k dispozici aktuální data o posuzovaných, která budou podkladem pro agendové informační systémy ČSSZ. Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů ve věcech sociálního zabezpečení při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách.

Portál LPS

Významnou aktivitou, soustředěnou na cíl naplnit maximálním možným způsobem aktuální potřeby lékařské posudkové služby v oblasti vzdělávání a vzájemné komunikace, bylo vytvoření Portálu LPS. Ten umožňuje prostřednictvím aktivního webového rozhraní takřka okamžitou elektronickou výměnu informací, včetně diskuzí nad odbornými a dalšími souvisejícími tématy.

Dále se konaly vzdělávací akce LPS ČSSZ, kterých se zúčastnilo téměř 800 osob. Konference byly zaměřeny zejména na prohlubování znalostí v rámci všech klinických oborů medicíny dle nejnovějších vědeckých poznatků, nutné pro objektivní posuzování zdravotního stavu občanů, vzdělávání posudkových lékařů na vedoucích pozicích aj.

Zdroj: ezdrav.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 04:54.