Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV spolu s MMR uspořádaly panelovou diskusi k otázce sociálního bydlení

Tento materiál má být předložen vládě jako jeden ze stěžejních úkolů KONCEPCE BYDLENÍ ČR DO ROKU 2020 a obě ministerstva jej chtějí v co nejkratší době předložit k projednání vládě. Jeho účelem je, v krátkém časovém horizontu, nastavit funkční systém nástrojů řešících problémy lidí znevýhodněných v přístupu k bydlení, včetně lidí v riziku ztráty stávajícího bydlení. Některá z opatření povedou k přípravě podkladů novel zákonů, které tuto oblast upravují.

Zástupci obou resortů představili návrhy jednotlivých opatření. Následovala diskuse účastníků semináře složených z řad odborné veřejnosti a subjektů působících v této oblasti. Diskutovalo se nejen o často medializovaných tématech jako je zneužívání doplatku na bydlení nebo problematice souvisejících s ubytovnami. U kulatého stolu se probírala celková koncepce sociálního bydlení, postavení státu, zapojení obcí a dalších subjektů, bydlení pro seniory, stejně jako analýza a návrhy na revizi sociálních dávek v oblasti bydlení.

Během diskuse zazněly i názory, že by se připravovaný materiál neměl předkládat vládě, a je potřeba ho znovu otevřít a přepracovat. Tyto názory zaznívaly zejména z řad zastánců přijetí samostatného zákona o sociálním bydlení. „Čas nás tlačí a nemůžeme již dále čekat. Musíme pracovat s penězi a metodami, které máme k dispozici teď. Navrhovaná řešení sice nejsou dokonalá, ale přesto mohou významně pomoci řadě lidí, kteří tuto pomoc potřebují v co nejkratší době. Proto MPSV podporuje co nejrychlejší předložení a projednání materiálu ve vládě,“ řekl v reakci náměstek ministra pro sociální a rodinou politiku Pavel Čáslava.

„I přesto, že se objevily některé negativní názory, považuji za rozumné, aby stávající návrh byl projednán ve vládě. Návrh jsme zasadili do jednotlivých priorit a opatření, které mohou být realizovány v různém časovém období a především mohou být přizpůsobovány aktuální společenské situaci. Neohrozíme tak řešení této problematiky jako celku, což by se nám při projednávání Zákona o sociálním bydlení nepochybně stalo. Zákon o sociálním bydlení nemůže být spasitelný v době, kdy chybí peníze ve státním rozpočtu a samotné přijetí zákona nikomu nezaručí, že peníze budou. Nehledě na to, že přijetí takové normy může trvat i několik let“, uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous.

Panelové diskuze se účastnil i zástupce Veřejného ochránce práv Stanislav Křeček, Milan Taraba ze Sdružení nájemníků ČR, ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, zástupci z řad starostů, provozovatelů ubytoven a řady dalších organizací.

FOTOGALERIE

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:04.