Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Skoro miliardu korun už letos ukrojily z důchodů exekuční srážky (podnikatel.cz)

Takřka 70 tisíc (69 576) důchodů je zatíženo exekuční srážkou. Oproti loňsku se počet exekučních srážek na důchody zvýšil o 3 961. Za letošní rok bylo z důchodů na exekuce prozatím sraženo 970 155 728 korun. Exekuční srážky provádí Česká správa sociálního zabezpečení i z dávek nemocenského pojištění. Za devět měsíců jich proběhlo 45 492 v objemu 57 952 342 Kč.

Předžalobní výzva nepomáhá

Už od začátku roku přitom platí povinnost předžalobní výzvy, která má chránit dlužníka před zahájením exekučního řízení. Tento institut se zavedl proto, aby dlužníka včas varoval o jeho neplněných závazcích, o kterých za jistých okolností nemusí vědět. Předžalobní výzva spočívá v tom, že věřitel musí kontaktovat neplatiče minimálně 7 dní před podáním žaloby a vyzvat ho k včasnému uhrazení dluhu. V případě, že by se tak nestalo, soud věřiteli nemusí uznat nárok na náhradu nákladů za takzvané nalézací soudní řízení.

Předžalobní výzva není totéž co předexekuční výzva. Jak uvádí Exekutorská komora ČR, předžalobní výzva není zasílána před zahájením exekuce, ale mnohem dříve. To znamená před zahájením soudu, který určuje, kdo je dlužník, kolik má zaplatit a v jaké lhůtě.

Předžalobní výzvě se nelze vyhnout tím, že si ji dlužník nepřevezme na adrese svého trvalého bydliště. Věřitel ji může nechat doručit na adresu pro doručování, mnohdy je to poslední známé bydliště dlužníka nebo adresa, která je uvedena na smlouvě, kterou spolu obě strany podepsaly. Také není nutné posílat předžalobní výzvu poštou. Podle zákona musí dlužníka pouze vyzvat. Není stanoven způsob zaslání. V rámci následného soudního řízení to ovšem věřitel musí prokázat.

Průměrný důchod činí 11 tisíc korun

Průměrná výše starobního důchodu činila na konci září 10 957 korun. U mužů je důchod vyšší a přesahuje hranici 12 138 korun. Ženy pak v průměru dostávají 9 944 korun. Invalidní důchodci třetího stupně pak berou 10 252 korun, druhého 6 703 korun a prvního 6 017 korun. Vdovský důchod vyplácený samostatně dosahuje 7 216 Kč (v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 11 855 Kč), vdovecký důchod 6 218 Kč (v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 13 449 Kč) a sirotčí důchod 5 619 Kč. Ke konci září evidovala ČSSZ 2 846 736 důchodců, kteří dostávali starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchody. Celkově ČSSZ vyplácela 3 470 881 důchodů, 2 337 103 z toho bylo důchodů starobních, 434 902 invalidních a 698 876 pozůstalostních, uzavřela Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Zdroj: podnikatel.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.11.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 06:29.