Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Dotace a veřejné zakázky » Informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře » Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů:

Obsah položky Dotační řízení pro rok 2014:

Dotační řízení pro rok 2014

MPSV vyhlašuje pro nestátní neziskové organizace dotační řízení „Dotačního programu na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů“ pro rok 2014. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2014 lze podávat nejpozději do 25. listopadu 2013. Na žádosti podané po tomto termínu nebude možné brát zřetel a nebude je možné zařadit do hodnocení. Žádosti se podávají prostřednictvím formuláře žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách MPSV.

V rámci MPSV administruje dotační program oddělení rovných příležitostí žen a mužů, JUDr. Lucia Zachariášová – email: lucia.zachariasova@mpsv.cz, tel.: 221923487.

Autor: oddělení 922
Poslední aktualizace: 31.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:31.