Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy (businessinfo.cz)

„Kromě nezbytných priorit, jako třeba sKarty či evropské projekty, které jsem po svém červencovém nástupu na ministerstvo musel bezodkladně řešit, byla zřejmá nutnost změnit i systém pomoci v hmotné nouzi“, říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Proto kromě nového metodického pokynu směrem k Úřadu práce ČR platného od srpna, který má zefektivnit kontroly poskytování doplatku na bydlení, nyní připravujeme také změnu legislativy. Počítá mimo jiné s tím, že stát bude finančně podporovat lidi, kteří se rozhodli žít v nebytových prostorách, maximálně jeden rok.“

Připravovaná novela má nastavit přesná pravidla pro poskytování doplatku na bydlení do jiných než bytových prostor tak, aby nedocházelo ke zneužívání této dávky a aby se doplatek na bydlení poskytoval pouze do míst, která jsou způsobilá k bydlení. Zavést by se měly i nové standardy kvality bydlení, které jiné než bytové prostory musí splňovat, aby do nich vůbec bylo možné doplatek na bydlení poskytnout. Novela by dále měla upřesnit výši odůvodněných nákladů na bydlení podílem všech osob, kteří užívají jeden byt nebo jiný než bytový prostor, i když tyto lidé společně nehospodaří a nemají k sobě vyživovací povinnost.

„Chceme tak docílit toho, aby se na jeden byt či jiný než bytový prostor v součtu poskytoval pouze jeden doplatek na bydlení“, upřesňuje ministr práce a sociálních věcí František Koníček a doplňuje: „Stát musí zabránit tomu, aby provozovatelé ubytoven vydělávali na situaci lidí a rodin, kteří se často bez vlastního zavinění ocitli v tíživé ekonomické situaci.“

Novela má také zavést časové omezení výplaty doplatku na bydlení do jiných než bytových prostor, a to na 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců, pokud bude příjemce dávky aktivně řešit svoji bytovou situaci. Zároveň se má uložit povinnost Úřadu práce ČR okamžitě informovat obec a příjemce časově omezeného doplatku na bydlení bude muset ve vzájemné spolupráci s obcí a Úřadem práce ČR svou bytovou problematiku řešit. Kromě Úřadu práce ČR by se tak danou věcí měly více zabývat i obce a další subjekty. V souvislosti se zavedením časového omezení poskytování doplatku na bydlení do jiných než bytových prostor by se mělo zrušit časové omezení, které platí v současné době. Týká se všech forem bydlení a stanovuje, že je doplatek na bydlení možné poskytovat celkem 84 měsíců v posledních 10 letech. Toto by už tedy dále platit nemělo.

Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení v případech, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení. Na doplatek na bydlení má nárok nájemce nebo vlastník bytu, který užívá byt v obci, v níž je hlášen k trvalému pobytu, a který má nárok na příspěvek na živobytí. V případech hodných zvláštního zřetele může mít nárok na doplatek na bydlení i osoba užívající jinou než nájemní formu bydlení. Zároveň musí žadatel splňovat podmínku, že příjem rodiny je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka živobytí této rodiny.

Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 25.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 06:33.