Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Týden rané péče v Olomouci (Radniční listy)

„S mottem Domov je doma chceme představit službu, která se odehrává v rodinách, a je proto očím veřejnosti skryta. Budeme informovat o situaci rodin, které vychovávají doma malé dítě s postižením a o možnostech, jak jim pomáhat v místě jejich bydliště,“ říká koordinátorka sociálních služeb Ladislava Nátěstová.

Při této příležitosti se jednou ročně spojují poskytovatelé sociální služby rané péče z celé České republiky.

„Tentokrát pod heslem „raná péče je spolupráce“ upozorňujeme na to, kdo a jakou formou může pomáhat dětem s postižením a jejich rodinám. Nejen odborná a lékařská pomoc, ale také rodiny, sousedé, dobrovolníci, sponzoři a mnozí další jsou významnými pomocníky rodinám pečujícím o dítě s postižením,“ dodává.

V týdnu rané péče budou ve střediscích připraveny informace, akce i zábava pro všechny, komu není osud rodin s postiženými dětmi lhostejný. V prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje proběhne „kulatý stůl“ nad problematikou péče o rodiny s dětmi s postižením a ohroženým vývojem v raném věku napříč zdravotnictvím, školstvím i sociálními službami za účasti zástupců jednotlivých rezortů i pracovníků právní ochrany dětí. Pozváni budou i zástupci Komise pro rodinu a sociální záležitosti a představitelé Olomouckého kraje. Dále se můžete těšit na zážitkové workshopy pro veřejnost i studenty, kde si budete moci vyzkoušet, jak se žije ve světě nevidomých dětí, ale i dětí s kombinovaným postižením. V pátek 29. 11. můžete v rámci Dne otevřených dveří navštívit střediska v Olomouci i detašované pracoviště ve Zlíně. Podrobný program naleznete na olomouc.ranapece.cz.

Zdroj: Radniční listy

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 23.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 06:35.