Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Dalších šestnáct firem je oficiálně bezpečných (businessinfo.cz)

Přispět k tomu má i program „Bezpečný podnik“, který sedmnáctým rokem realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu se Státním úřadem inspekce práce.

Náměstek ministra práce a sociálních věcí Mgr. Roman Chlopčík a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn dnes v Kaiserštejnském paláci v Praze předali tradiční ocenění šestnácti společnostem, které splnily podmínky programu. Platné osvědčení „Bezpečný podnik“ tak má v současné době celkem 76 společností, které i v rámci tohoto programu usilují o vyšší úroveň kultury práce, pracovní pohodu a vytváření podmínek pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení.

„Vítám, že pro oceněné podniky není zajištění bezpečnosti práce pro zaměstnance jen povinností danou zákonem, ale i dobrovolným závazkem managementu k vytváření neustále se zlepšujících podmínek na pracovištích,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Jeho náměstek pro trh práce Roman Chlopčík upřesňuje: „Národní program „Bezpečný podnik“ přispívá k pozitivním změnám v postojích zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to ve smyslu posilování jejich odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví těch, jež mohou být jimi vykonávanou prací ohroženi.“
Osvědčení „Bezpečný podnik“ nově obdržely společnosti:
 • HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s.,
 • Elektrárna Dětmarovice, a.s.,
 • Elektrárna Chvaletice a.s.,
 • PREdistribuce, a.s.,
 • SYNER, s.r.o.,
 • Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,
 • BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o.,
 • Pražská energetika, a.s.,
 • SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
 • ČEZ, a.s.,
 • KOMAS, spol. s r.o.,
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.,
 • ČEZ Distribuční služby, s.r.o.,
 • SD – Kolejová doprava, a.s.,
 • Steel Center Europe, s.r.o.,
 • Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Stále větší zájem o tento program ukazuje, že bezpečnost práce je i v době ekonomické krize v popředí zájmu společností. Je také příslibem pro budoucnost, přispívá ke snižování počtu pracovních úrazů a také ke snížení nemocnosti zaměstnanců, a tím aktuálně i výhledově pomáhá zvyšovat jejich kvalitu života. Prevence navíc může významně uspořit náklady, snižuje totiž ztráty z pracovních úrazů a nemocí z povolání, které jsou v České republice každoročně vyčísleny částkou v rozmezí 20 – 30 miliard korun. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Je jedním ze způsobů zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového řízení a zároveň zvyšuje úroveň správné praxe. Více informací o programu je dostupných na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 23.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 06:40.