Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Praxi v rámci projektu Stáže ve firmách získá více lidí, než bylo plánováno (personalista.com)

K 10. říjnu byla úspěšně ukončena již 3000. stáž. Projekt k narozeninám dostal novou vizuální podobu a současně se vzhledem k rozpočtovým možnostem uskuteční více stáží, než bylo v plánu.

Stáže ve firmách jsou určeny především pro nezaměstnané, rodiče na a po rodičovské dovolené, absolventy a osoby nad 50 let, tedy pro ty, kdo jsou na pracovním trhu znevýhodněni. Od spuštění projektu bylo zahájeno více než 4000 stáží u téměř 1600 společností. Čtvrtině absolventů byla po skončení stáže poskytovatelem stáže nabídnuta další spolupráce. Současně získaná praxe všem zvýšila šanci na získání zaměstnání.

„Zájem o praxi mezi lidmi je větší, než jsme očekávali, a proto jsme rádi, že nám rozpočet umožní uskutečnit více stáží, než bylo původně plánováno. Dle odhadu by se mohlo jednat až o tisíc stáží, takže by se finální číslo mohlo pohybovat kolem 6000,“ uvádí PhDr. Kateřina Šímová, hlavní manažerka projektu.

K prvnímu výročí spuštění informačního systému, přes který probíhá registrace do projektu, dostal projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí novou vizuální podobu, která využívá citáty a reakce lidí, kteří stáž již úspěšně absolvovali. Ve zkratce hodnotí svou zkušenost a vysvětlují důvody, proč se na stáž přihlásili a co jim přinesla. Kampaň se skládá hlavně z plakátů a video spotů. Cílem video spotů je představit na reálných životních situacích, pro koho je projekt určen a jak jej mohou lidé využít.

Od července do září byli mezi zaregistrovanými uchazeči nejvíce zastoupenou skupinou čerství absolventi. Ti bez praxe v oboru nemohou najít vhodné profesní uplatnění. Stáže ve firmách jsou řešením, jak vystoupit ze začarovaného kruhu, kdy zaměstnavatelé vyžadují praxi, ale tu je bez zaměstnání nebo stáže obtížné získat. Pod dohledem mentora se stážista naučí potřebné dovednosti a zapracuje se v daném oboru. Praxi je možné získat v různých oborech od administrativy a managementu přes stavebnictví a IT až po strojírenství nebo potravinářství a krmivářství.

Zdroj: personalista.com

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 18.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 07:43.