Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí » Rada vlády pro seniory a stárnutí populace:

Obsah položky Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace:

3. ročník

2. ročník

1. ročník

Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Ve své činnosti usiluje Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen „Rada“) o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického i sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje; usiluje o rovnoprávné postavení seniorů ve všech oblastech života, o ochranu jejich lidských práv a o rozvoj mezigeneračních vztahů jak v rodině, tak i ve společnosti.

V rámci svých aktivit může Rada v souladu s ustanovením článku 2 odst. 2 písm. g) svého statutu udělovat cenu osobnostem, organizacím a dalším subjektům za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří.

Na svém 19. zasedání dne 16. dubna 2013 schválila Rada zřízení Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.

Cílem uvedené soutěže o Cenu Rady je:
  • Zvýšit povědomí společnosti o problematice seniorů a stárnutí;
  • Motivovat seniory k aktivnímu stárnutí;
  • Ukázat na význam mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu;
  • Na příkladech dobré praxe prezentovat, jak mohou být senioři prospěšní sobě i jiným;
  • Představit a ocenit nejlepší projekty popularizující problematiku stárnutí v České republice.
Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 18.10.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.10. 2018 000 11:19.