Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Pěstounů přibývá a děti už nekončí tak často v ústavech. Proces ale ještě zdaleka nekončí (Pražský deník)

Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí Deníku sdělila: „Na základě počtu vyplacených odměn lze konstatovat, že za červenec 2012 byla dávka vyplacena v Praze 758 pěstounům, za letošní červenec celkem 776 pěstounům; za červenec 2012 ve Středočeském kraji 963 pěstounům, za letošní červenec 1 033 pěstounům.“ Tyto údaje se však vztahují pouze k lidem, kterým vyplatil odměnu pěstouna úřad práce. Určitá další část pěstounů odměnu nepobírá (týká se to například některých pěstounů­prarodičů).

3 otázky pro... Moniku Šimůnkovou, zmocněnkyni vlády pro lidská práva

V České republice stoupá počet pěstounů, čím myslíte, že je to způsobeno?

Faktorů, které ovlivňují, že roste počet „dlouhodobých“ pěstounů (z asi 8 500 rodin v roce 2012 na 9 500 rodin v první polovině roku 2013) a pěstounů na přechodnou dobu (ze sedmi zařazených rodin na přechodnou dobu na počátku roku 2012 počet stoupl na 89 v srpnu 2013 a další jsou v procesu posuzování a přípravy), je jistě mnoho. Velkou roli zcela nepochybně hraje novela zákona o sociálně­právní ochraně dětí, která nastavuje v mnoha směrech příznivější podmínky pro pěstouny a napomáhá rozvoji pěstounské péče na přechodnou dobu. Nelze ani opomenout debatu, která se okolo novely vedla a díky níž se mnozí dozvěděli o problematice náhradní rodinné péče, rovněž tak značné snahy Ministerstva práce a sociálních věcí zajistit větší počet pěstounů.

Myslíte, že tento trend je dostatečný, nebo by měl stát pěstouny ještě více podporovat?

Smyslem rozvoje náhradní rodinné péče je zajistit výrazný pokles dětí v ústavních zařízeních. Péče o dítě v rodinném prostředí, byť by se nejednalo o biologickou rodinu, je pro dítě nesmírně důležitá, a to zvláště pokud jde o první roky jeho života, které jsou z hlediska vývoje dítěte nejcitlivější. Upřednostňování rodinného prostředí před ústavní péčí dlouhodobě doporučuje například Výbor OSN pro práva dítěte či Rada Evropy. Jakkoliv v České republice vzrostl počet pěstounů, a je tudíž možné umisťovat více dětí do pěstounské péče (v pěstounské péči je přes 12 000 dětí; co se týče přechodné pěstounské péče, odhaduje se, že by jí letos mohlo projít 120 až 150 dětí), je třeba připomenout, že v roce 2012 bylo v ústavní péči 6 941 dětí, což je stále neuvěřitelně vysoké číslo. Je zřejmé, že ke změně nedojde přes noc, nicméně nastavený směr podpory pěstounů může pozitivnímu vývoji velmi napomoci. Považuji přitom za velmi důležité, abychom neusnuli na vavřínech a rozvoji pěstounské péče nadále věnovali velkou pozornost. Zvláště je třeba průběžně sledovat, zda jsou pěstounské rodiny dostatečně finančně zajištěny, jakým způsobem se rozvíjí síť podpůrných, odlehčovacích a poradenských služeb pro náhradní rodiny, zvláště zda jsou tyto služby dostupné všem pěstounům a zda jsou poskytovány kvalitně. Služby pro náhradní rodiny byly v minulosti poměrně podceňovány, z čehož plyne i současný stav, kdy se většina služeb teprve pomalu rozbíhá. Právě ohledně finančního ohodnocení „dlouhodobých“ pěstounů a služeb, které jsou jim v tuto chvíli k dispozici, jsem zaznamenala kritiku zejména ze strany Fondu ohrožených dětí. Situací se v tuto chvíli zabývá Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva.

Jak vnímáte situaci v dětských domovech ve Středočeském kraji?

Situaci nelze posuzovat paušálně, vždy závisí na konkrétním dětském domově. Upřímně věřím, že ministerstvo školství a především konkrétní zaměstnanci dětských domovů dělají to nejlepší aby pobyt dětem umístěným v dětských domovech co nejvíce usnadnili a připravili jim v rámci možností ty nejlepší podmínky. V případě, kdy se zjistí, že je v zařízení nějaký problém, dochází ke změnám. Velmi bych v tomto směru chtěla vyzdvihnout aktivitu veřejného ochránce práv a následně i příslušných ministerstev vedoucí ke zrušení Permonu, tedy dětského domova pro nezletilé cizince bez doprovodu nacházejícího se právě ve Středočeském kraji, v loňském roce. Na tomto příkladu lze ukázat, že systém dokáže v případě potřeby a při zjištění negativního stavu věci, reagovat poměrně rychle.

Výdaje na dávky pěstounské péče
Hlavní město Praha
červenec 20127,4milionů korun
červenec201312,8milionů korun
Středočeský kraj
červenec201210,2 milionů korun
červenec201317,8 milionů korun
CELKEM ČR
červenec 2012103,7 milionů korun
červenec 2013176,4 milionů korun

Údaje zahrnují příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a od roku 2013 příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Jakkoliv vzrostl počet pěstounů, a je tudíž možné umisťovat více dětí do pěstounské péče, je třeba připomenout, že v roce 2012 bylo v ústavní péči 6 941 dětí, což je stále neuvěřitelně vysoké číslo.
Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Zdroj: Pražský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 06:52.