Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Evropská unie:

Proč patříme mezi státy s nejvyšším počtem odpracovaných hodin v EU?

Podíl částečných úvazků zásadním způsobem ovlivňuje, kolik hodin v průměru každá zaměstnaná osoba obvykle odpracuje. Průměr v celé Evropské unii činil v minulém roce týdně 37,3 odpracované hodiny v hlavním zaměstnání. Nejvíce hodin v práci tráví Řekové (42,0 hodiny), hned po nich Češi (40,9 hodiny), následováni Slováky (40,8 hodiny). „V Nizozemsku se odpracovalo obvykle v průměru o deset hodin týdně méně než u nás. Nižší je tento údaj i ve všech severských státech, Irsku a Německu,“ říká Marta Petráňová z oddělení pracovních sil a rovných příležitostí ČSÚ.

Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil ČSÚ dosáhl vloni v České republice počet pracujících na zkrácený úvazek 238,2 tisíce lidí, tj. 5,0 procenta z celkového počtu pracujících ve věku 15–64 let. Na kratší pracovní dobu byly zaměstnány především ženy. Tuto formu využilo celkem 179 tisíc žen, což je 75 procent všech zkrácených úvazků v hlavním zaměstnání. Nejčastěji ženy pracovaly v obchodních organizacích, ve školství a zdravotnictví. Z necelých 60 tisíc mužů jich na zkrácený úvazek pracovalo nejvíce ve zpracovatelském průmyslu.

Situace se začíná v ČR pomalu měnit. Statistické údaje ukazují, že Češi začínají formu zkrácených úvazků více využívat. „Jak dokazují aktuální údaje z šetření za druhé čtvrtletí 2013, dochází v oblasti zkrácených pracovních úvazků k pozitivnímu vývoji,“ sděluje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Zdroj ČSÚ (tr)

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.7. 2018 000 01:16.