Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Příležitostná práce jako další možný nástroj APZ (businessinfo.cz)

Rodiče malých dětí, absolventi nebo třeba lidé v předdůchodovém věku – to jsou skupiny uchazečů, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost. Jsou to také skupiny uchazečů, kterým věnuje ÚP intenzívnější péči. Veřejně prospěšné práce, zřizovaní společensky účelných pracovních míst nebo třeba rekvalifikace a řada projektů hrazených z evropských peněz jsou jen některé nástroje, kterými se ÚP snaží zvýšit jejich šance na trhu práce. Na druhou stranu existuje ještě řada možností, jak tento systém posílit. Jednou z nich by mohly být Služby pro domácnost.

Fungují v řadě evropských zemí a v řadě z nich se podařilo vytvořit desítky až stovky nových pracovních míst. Tak například ve Francii, kde tento systém funguje už od roku 1994, vzniklo 330 tisíc pracovních míst zaměřených především na oblast péče o děti. V Belgii vzniklo za posledních 9 let více než 100 tisíc pracovních míst, v SRN během osmi let 230 tisíc míst. Tamní lidé si takto přivydělávají většinou na částečný úvazek a v tzv. drobných službách, jedná se například o žehlení, přípravu jídel, drobná šití či nákupy.

„Jde o systém, který nabízí celou řadu možností, jak pomoci lidem na trh práce a navíc jak zamezit zneužívání práce na černo,“ zdůrazňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. „Pokud jde o využití poznatků ze zahraničí v ČR, to je otázkou diskuse. Stejně jako to, jestli by takto zaměstnaní uchazeči pobírali mzdu nebo třeba šekové poukázky.“

Základním předpokladem úspěšnosti těchto služeb je, aby cena práce odpovídala částkám, které jsou na „černém trhu“. Systém tedy musí fungovat s určitou podporou ze strany státu. „Pro stát ale může být podle zkušeností ze zahraničí tento systém rozpočtově neutrální, neboť mu šetří výdaje na sociální dávky vyplácené dlouhodobě nezaměstnaným. Šetří i na aktivní politice zaměstnanosti, neboť přináší dodatečné příjmy státního rozpočtu prostřednictví daní a odvodů,“ doplňuje Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů.

Myšlenka takového zaměstnávání uchazečů není úplně nová. Poprvé ji v praxi vyzkoušely v letech 2005 – 2006 tři úřady práce ve Znojmě, Hodoníně a ve Vyškově. Bylo to v rámci pilotního projektu s názvem Příležitostná registrovaná práce. Spustila ho ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí společnost SodexhoPass. Jeho hlavním cílem byla prevence dlouhodobé nezaměstnanosti a motivace uchazečů k návratu na trh práce.

„Tehdy se nám podařilo zapojit celkem 164 uchazečů u 89 zaměstnavatelů“, říká ředitel Kontaktního pracoviště ve Vyškově Jan Marek a dodává: „Pracovali například v obchodě při doplňovaní zboží, při úklidu obcí nebo v pořadatelských službách při 200. výročí bitvy u Slavkova a osvědčili se.“

Podle Generální ředitelky ÚP ČR Marie Bílkové existuje v této oblasti skutečně široké spektrum možností pro podporu prací nejrůznějšího charakteru – od domácích prací přes činnosti kolem domu, sousedské výpomoci nebo třeba prací pro obce. Pokud jde o vznik v oblasti sociálních služeb, v žádném případě by se nejednalo o vytváření konkurence stávajícím poskytovatelům. Nová místa by byla přesně definovaná.

„Podpora vytváření nových pracovních míst v této oblasti je variabilní nejen co do počtu možných profesí, ale také, pokud jde o formy pracovních úvazků. Můžeme využít i těch polovičních, flexibilní pracovní doby či třeba sdílení pracovního místa. To vše může pomoci nejen samotným uchazečům, ale také obcím. Pokud získají jejich občané práci v místě bydliště, nebudou se muset stěhovat jinam,“ říká ředitelka Bílková.

„Je to silný výkop, který se může projevit značnými efekty v oblasti sociálních služeb,“ uzavírá Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV.

Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 06:51.