Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Seriál o nezaměstnanosti: Poradíme, kdy máte nárok na rekvalifikaci! (blesk.cz)

Rekvalifikace a příspěvky

* Chci si udělat rekvalifikační kurz, ale úřad práce mi ho povolí, jen pokud budu mít příslib práce. Je to v pořádku?
Příslibem práce není možné podmiňovat zařazení do rekvalifikačního kurzu. Je samozřejmě kladem, protože je šance, že po ukončení kurzu uchazeč o zaměstnání začne činnost, na kterou se rekvalifikoval, vykonávat a náklady na rekvalifikaci tak budou efektivní.

Podnikání, práce na dohodu a podpora

* Podnikám, ale kvůli minimálním tržbám chci skončit. Budu mít nárok na podporu?
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců a ke dni, kdy má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. V případě, že jste si po dobu svého podnikání řádně platil odvody na důchodové pojištění a splňujete podmínku 12ti měsíců, nárok na podporu v nezaměstnanosti by vám měl vzniknout.

Podpora a důchod

* Jak se mi bude doba evidence na úřadu práce započítávat do odpracovaných let na důchod?
Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání před 1. 1. 1996 se započítává plně bez jakéhokoliv omezení. Od 1. 1. 1996 se doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání započítává vždy, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Doba, po kterou podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše tří let; tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku lze hodnotit pouze jeden rok.

* Pracuji a zároveň beru invalidní důchod. Teď jsem dostal výpověď pro nadbytečnost. Mám i tak nárok na podporu?
Rozhodující je v tomto případě stupeň invalidity, protože uchazečem o zaměstnání se nemůže stát osoba invalidní ve třetím stupni, s výjimkou osoby, která je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. V případě invalidity I. a II. stupně je pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nutné splnit podmínku doby důchodového pojištění ze zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti v délce alespoň 12 měsíců.

Zdroj: blesk.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 07:03.