Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Seriál o nezaměstnanosti: Poradíme, kdy máte nárok na podporu! (blesk.cz)

Práce v zahraničí a podpora

Pracoval jsem několik let v Anglii. Po návratu si chci požádat o podporu. Z čeho se mi bude vypočítávat?
Pokud jste pracoval v posledních letech v Anglii, doporučuji požádat o dávky v nezaměstnanosti zde. Pokud splníte podmínky pro vznik nároku, můžete požádat po čtyřech týdnech evidence o tzv. transfer dávek do ČR (nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání).

V případě, že o dávky v nezaměstnanosti požádáte po příjezdu do České republiky, musíte počítat s tím, že úřad práce bude zjišťovat, zda je k výplatě dávek kompetentní. V případě, že splníte podmínky, bude vám podpora v nezaměstnanosti vypočtena po doložení formuláře E301/U1/SEDu z průměrného výdělku z posledního zaměstnání nebo posledního vyměřovacího základu.

Chystám se do zahraničí a dávám výpověď v práci. Je možné, aby mi úřad práce podporu posílal do ciziny?
Po čtyřech týdnech vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na kontaktním pracovišti úřadu práce v ČR můžete požádat o tzv. transfer dávek do země EU nebo EHP (nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání).

Podpora a absolventi

Jsem absolvent a nemám žádnou praxi, tedy ani žádnou podporu. Co bude dál? Teď za mě všechno platí rodiče, včetně dojíždění na pohovory i úřad práce.
Doporučuji požádat o individuální poradenství, které vám pomůže vyřešit situaci v oblasti trhu práce (např. možnost zařazení do některého z programů pro absolventy). S finanční situací vám budou nápomocni na oddělení nepojistných sociálních dávek, kde máte možnost podat žádosti o sociální dávky.

Jsem absolvent bez praxe a na podporu nemám nárok. Žiji s rodiči. Mám nárok na nějaké sociální dávky?
Všeobecně můžete podat některé žádosti hmotné nouze, např. příspěvek na živobytí. Je ale nutné počítat s tím, že se při těchto dávkách posuzují příjmy společně žijících osob. Pokud žijete s rodiči, kteří mají pravidelný příjem, je možné, že podmínku pro přiznání dávky nesplníte.

Nárok na podporu

Čtyři měsíce jsem brala podporu. Pak jsem byla tři měsíce zaměstnaná, ale firma mě propustila. Mám znovu nárok na podporu?
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíce, má nárok na podporu znovu po celou podpůrčí dobu. Musí zároveň splnit i tu základní podmínku doby důchodového pojištění – 12 měsíců v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Jak dlouho musím být zaměstnaná, abych měla nárok na podporu?
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců a ke dni, kdy má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Doba důchodového pojištění nemusí být jen od jednoho zaměstnavatele, doby se sčítají.

Co se stane, když jsem pobírala podporu, našla si práci, ale propustili mě ve zkušební době?
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíce, má nárok na podporu znovu po celou podpůrčí dobu. Pokud je získaná doba důchodového pojištění kratší, vznikne nárok na dočerpání podpůrčí doby z předcházející evidence.

Pokud podpůrčí dobu v průběhu evidence vyčerpal, vznikne nový nárok pouze v tom případě, že po uplynutí vyčerpané podpůrčí doby získal dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců. Musí zároveň splnit i tu základní podmínku doby důchodového pojištění – 12 měsíců v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Zdroj: blesk.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 06:29.