Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Říjen:

Systém docházky nezaměstnaných DONEZ končí, kontrola nelegální práce nikoliv (denik.obce.cz)

Systém DONEZ chtějí MPSV a ÚP důkladně vyhodnotit a v rámci projektu vzniknou nová pracovní místa, která využije ÚP. Kontroly nelegální práce tak budou samozřejmě pokračovat – v obdobné intenzitě, jen jinou formou.

„DONEZ v minulosti kritizoval ombudsman, i proto se už od února utlumil“, říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Systém teď končí podle původního plánu. Měli bychom se z něj poučit a lidi, kteří díky němu získali zkušenosti s prací s uchazeči o zaměstnání a potíráním práce na černo, nadále využít tak, aby pomáhali podporovat legální zaměstnanost.“

„Cílená práce s nezaměstnanými, u kterých existuje riziko zneužívání dávek, je ta nejlepší cesta, jak zneužívání zabránit. Projektové aktivity budou proto pokračovat, ale v úplně jiné podobě. Chceme nejenom zabránit práci na černo, ale zároveň nezaměstnaným pomoci k legálnímu zaměstnání. To je činnost, kterou za úřad práce kontaktní místo veřejné správy prostě udělat nemůže“, přibližuje novou podobu generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Od příštího roku tak nebudou muset lidé dojíždět na mnohdy vzdálenou poštu, ale budou docházet na pobočku ÚP v jejich bydlišti. Tím pádem půjde o kvalifikované zhodnocení situace každého klienta. Bonusem bude i to, že se uchazečům dostane jak individuálního tak i skupinového poradenství. V jejich rámci získají nejen větší šance na zprostředkování nové práce, ale dozví se také, jaká rizika přináší nelegální zaměstnávání nebo další informace z pracovně právní, finanční či sociální oblasti.

Od 1. 10. 2011 do 30. 6. 2013 prošlo systémem DONEZ celkem 117 900 lidí. Pro nesplnění povinností zahájil ÚP s 9585 uchazeči o zaměstnání správní řízení o vyřazení z evidence a 3 728 lidí během doby, kdy projekt běžel, nastoupilo do nové práce.

Systém DONEZ začal v listopadu 2011 a měl za cíl bojovat s nelegálním zaměstnáváním, dosáhnut efektivnější kontroly nelegální práce, a tím ztížit možnost pracovat na černo zaměstnancům i firmám. Uchazeči o zaměstnání, které Úřad práce ČR zařadil do systému DONEZ, měli povinnost hlásit se ve stanovenou dobu na určeném kontaktním místě veřejné správy – na České poště – Czech pointu. Pokud se tak nestalo, aniž by k tomu byl vážný důvod, Úřad práce ČR je mohl vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání a odebrat mu podporu v nezaměstnanosti.

DONEZ byl součástí projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Zdroj: denik.obce.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 2.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 06:57.