Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Září:

Seriál o nezaměstnanosti: Poradíme, jakou budete mít nemocenskou a »rodičák«! (blesk.cz)

Nemoc a podpora v nezaměstnanosti

Mám nárok na nemocenskou, když jsem registrovaný na úřadě práce?
Nárok na nemocenské dávky mají pouze ti uchazeči o zaměstnání, kteří onemocněli v ochranné lhůtě (7 kalendářních dnů po skončení pracovního poměru). Nárok na nemocenské dávky vzniká až od 22. dne nemoci, prvních 21 dnů pobírá podporu v nezaměstnanosti, pokud mu byla přiznána a pokud mu nebylo vyplaceno odstupné.

Pracovala jsem, ale pak jsem vážně onemocněla a 2 roky pobírala invalidní důchod. Ten mi skončil. Mám nárok na podporu?
Podpora v nezaměstnanosti se bude v tomto případě posuzovat z náhradní doby (invalidní důchod) a její výše se stanoví z průměrné mzdy v národním hospodářství.

Rok jsem byla v pracovní neschopnosti. Teď mi skončila. Mám nárok na podporu?
Záleží na tom, jestli po dobu trvání pracovní neschopnosti trval pracovní poměr. Obecně totiž platí, že nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Těchto 12 »odpracovaných« měsíců musí mít k e dni, kdy má být podpora v nezaměstnanosti přiznaná.

Rodičovský příspěvek a podpora

Skončila mi rodičovská dovolená a v práci mi chtějí dát výpověď. Z čeho se mi pak vypočítá podpora v nezaměstnanosti? Z rodičovské?
Rozhodující bude potvrzení dob důchodového pojištění zaměstnavatele a datum podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pokud zaměstnavatel potvrdí, že v posledních dvou letech se jednalo pouze o náhradní dobu (péče o dítě do 4 let věku), potom se bude výše podpory v nezaměstnanosti počítat z průměrné mzdy v národním hospodářství. Jestliže však do zaměstnání nastoupíte (i když jen na pár dní), získáte tím dobu důchodového pojištění a výše podpory v nezaměstnanosti se bude počítat z průměrného měsíčního čistého výdělku ze zaměstnání.

Jsem těhotná a končí mi pracovní smlouva. Do porodu budu vedená na úřadu práce (cca 6 měsíců). Budu mít nárok na rodičovskou?
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

V tomto případě se ale asi spíš jedná o peněžitou pomoc v mateřství, kterou vyplácí ČSSZ. Podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni na Úřadu práce, nemají na peněžitou pomoc v mateřství nárok, protože nejsou nemocensky pojištěni. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství by vznikl pouze z ochranné lhůty ze skončeného zaměstnání a po splnění zákonem stanovených podmínek. Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství činí 180 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, pokud zaměstnání skončilo v době těhotenství a pokud trvalo alespoň po tuto dobu. Trvalo-li po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.

Můžu brát rodičovský příspěvek a zároveň pracovat na hlavní pracovní poměr?
Ano.

Před rodičovskou dovolenou jsem nepracovala. Teď mi končí a budu se hlásit na úřad práce. Mám nárok na podporu?
Podpora v nezaměstnanosti se bude v tomto případě posuzovat z náhradní doby (péče o dítě do 4 let věku) a její výše se stanoví z průměrné mzdy v národním hospodářství.

Jsem po rodičovské dovolené a už mi skončila i podpora. Uvažuji, že zůstanu v domácnosti. Jak to bude, když se vyřadím z evidence úřadu práce? To si budu muset sama platit zdravotní a sociální pojištění?
Zdravotní pojištění je povinné pro všechny občany. Pokud ale pečujete o celodenně a osobně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, je za vás hrazené státem. Tuto skutečnost však musíte své zdravotní pojišťovně oznámit. Úhrada sociálního pojištění není povinná, jen musíte počítat s tím, že vám tato doba nebude započítána do doby pro starobní důchod.

Zdroj: blesk.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 23:36.