Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Září:

Tátové na mateřské (Miminko)

Tradiční model rodiny, v níž zůstává s dítětem doma matka, která odchází ze zaměstnání na rodičovskou dovolenou šest týdnů před porodem a vrací se zpět po dvou, v minulosti spíše třech letech, je u nás stále velmi pevně zakořeněn. Přibývá ale mužů, kteří celodenně pečují o batole. A ještě víc je těch, kteří by měli zájem, ale nemají příležitost.

Zeptali jsme se Lukáše Talpy, manažera projektu Táta na plný úvazek z Ligy otevřených mužů.

„Až 90 % Čechů mezi 20 a 55 lety uvažuje zůstat na rodičovské dovolené, pokud by se jim dnes narodilo dítě, a každý desátý je o svém nástupu na rodičovskou přesvědčen,“ říká Lukáš Talpa. „Jako hlavní důvody uvádějí potřebu navázání intenzivního vztahu s dítětem, touhu vyzkoušet si tuto pro muže stále ještě netradiční roli a umožnění bezproblémového nástupu manželky do práce.“

Co tedy mužům v nástupu na rodičovskou dovolenou brání?

„Je to například pokles rodinných příjmů, bojí se o ztrátu zaměstnání či zablokovaný kariérní postup. Navíc, ženy se zřejmě obávají ztráty své tradiční role a mužům v jejich snaze brání. Z výzkumu, který provedla agentura Mediaresearch, vyplynulo, že bezmála dvě třetiny žen si spíše nepřejí, aby jejich partner zůstal s dítětem alespoň nějakou dobu na rodičovské dovolené,“ popisuje závěry výzkumu Lukáš Talpa. (Reálně je s dítětem na rodičovské dovolené asi 1 procento mužů).

Co tedy mužům, kteří o roli táty na plný úvazek stojí, doporučujete?

„Ekonomické důvody jsou v naší společnosti dobře pochopitelné. Liga otevřených mužů proto v rámci projektu Táta na plný úvazek pomáhá mužům tuto situaci řešit například podporou rozjezdu podnikání. Provozujeme také specializovaný web Tatanaplnyuvazek.cz, který má otcům pomoci v nástupu na rodičovskou a se všemi s tím spojenými problémy,“ říká Talpa. „Na webu zájemci najdou užitečné informace pro otce na rodičovské i pro ty, kteří o nástupu teprve uvažují, ale i rady pro zaměstnavatele uvažující o této problematice.“

A jaká je současná finanční situace rodiče, který se rozhodne celodenně pečovat o dítě?

Aktuální informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR mluví jasně. Na péči o dítě můžete dostat celkem maximálně 220 000 Kč, a to nejdéle do 4 let věku dítěte. Jaká bude měsíční výše tohoto příspěvku, záleží na tom, jak dlouho chcete s dítěte zůstat doma. Výše příspěvku se vypočítá z 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské. Maximální výše příspěvku je 7600 Kč (resp. 11 500 Kč) podle výše vyměřovacího základu. Jednou za tři měsíce můžete výši rodičovského příspěvku měnit podle zamýšlené délky čerpání.

Důležité je, že během vyplácení příspěvku se nesleduje příjem rodiče, takže pokud je vaše práce takového charakteru, že se nevylučuje s celodenní řádnou péčí o dítě, můžete přivýdělkem vylepšit finanční situaci rodiny a navíc nepřijdete o kontakt se svou profesí. Dítě mladší 2 let může také současně navštěvovat jesle nebo školku, ale nejvýš 46 hodin v kalendářním měsíci.

V souvislosti s tím se naskytne také otázka, jaká práva ve vztahu k zaměstnavateli má otec na rodičovské dovolené. A kdy může tuto dovolenou nastoupit.

Informace na stránkách MPSV hovoří takto: K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký o ni požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

Rodičovská dovolená nemusí být čerpána vcelku. To znamená, že pokud zaměstnanec/zaměstnankyně nastoupí např. v jednom roce dítěte zpět do práce, může až do jeho tří let věku kdykoliv požádat znovu o poskytnutí rodičovské dovolené. Zaměstnankyně i zaměstnanec, kteří se vrací po rodičovské dovolené zpět do práce, musí být zařazeni podle pracovní smlouvy. Rodičovská dovolená zaměstnance-otce v rozsahu rodičovské dovolené matky se pro účely dovolené na zotavenou posuzuje jako doba zameškaná.

Zapojování otců do péče o děti je čím dál aktivnější a potkat dnes tatínka s kočárkem už není nic výjimečného. Zdá se ale, že muži by se chtěli angažovat ještě mnohem víc. Pokud bude přibývat osvěty a projektů na podporu otců, kteří se chtějí o své děti celodenně starat, mohl by se podíl otců na rodičovské dovolené zvýšit. Motivační by mohl být i nový systém, který umožňuje zasáhnout do délky rodičovské dovolené či střídání rodičů v jejím průběhu. Není přece žádná ostuda, když zjistíte, že tatínek se v roli chůvy necítí dobře nebo mu zkrátka moc nejde. Každopádně máte-li chuť, za pokus to vždycky stojí.

ZAJÍMAVÁ INFORMACE

V době, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, může zaměstnanec čerpat rodičovskou dovolenou. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba současně, hmotné zabezpečení nebo dávky ale dostává jen jeden.

Zdroj: Miminko

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.10.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 23:58.