Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Září:

CESTA ZPÁTKY aneb po mateřské do práce (zena-in.cz)

Projekt CESTA ZPÁTKY má za cíl pomáhat rodičům dětí do 15 let, především ženám na rodičovské nebo mateřské dovolené, samoživitelkám/ům či začínajícím podnikatelkám/ům. V rámci projektu se účastníci naučili, jak se vrátit do pracovního procesu a uplatnit na trhu práce. Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu mohl projekt bezplatně nabízet vzdělávání a rekvalifikační kurzy.

Do realizace projektu CESTA ZPÁTKY ve Zlínském kraji se během tří let zapojilo 85 lidí. Některým z nich byly nabídnuty rekvalifikační kurzy a také zprostředkována pracovní místa.

Co bylo součástí projektu?

  • Pracovní diagnostika - zhodnocení schopností a možností rodičů vzhledem k jejich budoucímu pracovnímu uplatnění
  • Motivační aktivity, vzdělávání zaměřené na sebezaměstnání
  • Rozšíření kvalifikace v rekvalifikačních kurzech
  • Zajištění odborné praxe v rámci rekvalifikačních kurzů
  • Poradenské činnosti a poradenské programy zaměřené na získání a udržení zaměstnání
  • Zprostředkování zaměstnání a umístění rodičů na nová nebo volná pracovní místa
  • Zajištění hlídání dětí, příspěvky na stravování a na cestovné

Maminky na cestě zpátky

Jednou z účastnic projektu byla také Michaela Straková ze Zlína. Ta měla dvě malé děti, dceru v první třídě a tříletého chlapce, a vracela sedo pracovního procesu po šesti letech.

„O projektu jsem se dozvěděla od kamarádky, která v jeho rámci absolvovala rekvalifikační kurz nazvaný Pečovatelka o děti od tří let. Další informace už jsem hledala cíleně na webových stránkách realizátora projektu společnosti Profima Effective,“ vzpomíná s odstupem času Michaela. Sama se přihlásila do kurzu Základy podnikání. „Rozhodující bylo, že kurz nevyžadoval tolik času, byl zdarma a nejvíce mi imponovalo, že nabízel hlídání dětí,“ dodává.

Později si ke kurzu podnikání přidala ještě kurz Zážitkové pedagogiky. Michaela Straková strávila v projektu necelý rok a získala dotované pracovní místo, které jí organizátoři projektu našli u jedné neziskové organizace.

„Hodně si toho místa vážím - dělám to, co mě baví: pomáhám rozjíždět volnočasové aktivity. V komerční sféře bych to dělat nemohla, ale neziskovka tu šanci nabízí. Znalosti, které jsem v kurzech získala, využívám prakticky denně a v duchu jsem si už mnohokrát blahopřála, že jsem se do projektu zapojila,“ hodnotí svou účast v projektu spokojeně Michaela.
Více o projektu CESTA ZPÁTKY se dozvíte zde:

Zdroj: zena-in.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 03:04.