Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Září:

Přes 90 tisíc pracujících důchodců požádalo o zvýšení státní penze (iDnes.cz)

O zvýšení státní penze může požádat každý důchodce, který si přilepšuje k penzi nepřetržitě i přerušovaně. Započítává se však doba výdělečné činnosti od 1. ledna 2010, kdy začala platit nová právní úprava, která toto navýšení umožňuje.

"Požádat o zvýšení důchodu je možné buď po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, ze které se odvádí pojistné na důchodovém pojištění, nebo po jejím skončení. Pro zvýšení starobního důchodu je rozhodné získat 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění," upřesňuje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Kdo předepsanou dobu splní, může si nechat důchod zvednout za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 0,4 procenta výpočtového základu, z něhož byl důchod vyměřen. Dobré je ale vědět, že do celkového počtu 360 kalendářních dnů se nezapočítává doba neplaceného volna, neomluvená nepřítomnost v práci a například ani doba pracovní neschopnosti či doba ošetřování člena rodiny.

"Ke zvýšení starobního důchodu za další výdělečnou činnost nedochází automaticky, ale na základě písemné žádosti. Žádost je možné sepsat a podat na okresní správě sociálního zabezpečení, popřípadě zaslat přímo na ústředí ČSSZ," upozorňuje Jana Buraňová.

Jak dodává, o vylepšení důchodu si již požádalo 94 994 lidí.

"Nejvíce žádostí o zvýšení starobního důchodu obdržela ČSSZ počátkem roku 2012, kdy uplynulo první období, po kterém si důchodci pracující nepřetržitě dva roky mohli o zvýšení důchodu požádat. Za první pololetí letošního roku si žádost podalo 22 052 lidí. Většině žádostí ČSSZ mohla vyhovět, protože byly splněny podmínky, za kterých je možné pracujícím důchodcům důchod zvýšit," poznamenává mluvčí.

Někteří žadatelé se ale mylně domnívají, že zvýšení důchodu závisí na výši výdělku dosahovaném při pobírání důchodu.

"Částka, o kterou se důchod navýší, je individuální. Vypočítává se z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen jeho původní starobní důchod. Možnost zvýšit si takto důchod mají i lidé, kteří pobírají předčasný starobní důchod, dosáhli řádného důchodového věku a splnili výše uvedené podmínky," vysvětluje Buraňová.

1. Příklad
Důchodce pobírá starobní důchod od 1. 5. 2008. Od 1. 9. 2009 začal vykonávat výdělečnou činnost a zaměstnání trvá dosud. Doba od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009 nemá na zvýšení důchodu vliv. O přepočet důchodu si požádal počátkem roku 2012 a důchod mu byl zvýšen po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti za 720 dní (2x 360) o 0,8 % (2x 0,4 %) výpočtového základu. Výpočtový základ, ze kterého mu byl v roce 2008 vyměřen důchod, činil 16 800 Kč, zvýšení důchodu tedy činilo 135 Kč. Za předpokladu, že bude nadále pracovat, může o další zvýšení důchodu požádat počátkem roku 2014, tedy po uplynutí dalších dvou let nepřetržité výdělečné činnosti.

2. Příklad
Důchodci byl přiznán starobní důchod od 1. 8. 2011. Do zaměstnání při pobírání důchodu nastoupil od 1. 1. 2012 a zaměstnání ukončil 31. 12. 2012. Během této doby byl 5 dní v pracovní neschopnosti. Po jejich odečtení tedy získal 360 dní výdělečné činnosti (365 – 5) a proto mu od ukončení zaměstnání, tj. od 1. 1. 2013 náleží zvýšení o 0,4 % výpočtového základu. Výpočtový základ, z něhož mu byl vyměřen starobní důchod, je 24 000 Kč, zvýšení důchodu tedy činí 96 Kč.

Zdroj: iDnes.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 25.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 09:59.