Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Kampaň Žít déle doma odstartovala

Kampaň Žít déle doma, kterou spolufinancuje MPSV a partnerem pro praxi je Úřad práce ČR, si klade za cíl zlepšit informovanost lidí a představit řadu alternativních možností péče o seniory. Ti by tak nebyli nuceni dožívat v ústavech dlouhodobě nemocných nebo podobných zařízeních, ale mohli by stáří strávit ve svém přirozeném prostředí doma, u své rodiny, nebo v kontaktu s místní obecní komunitou. V současné době totiž v těchto ústavech končí ročně 40 tisíc seniorů, což je podle odborníků třikrát více, než by muselo.

Předpověď vývoje není vůbec příznivá, naše společnost rychle stárne. Podle údajů náměstka ministra práce a sociálních věcí pro Evropskou unii, mezinárodní spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitosti Jana Dobeše, bude v roce 2050 v České republice žít téměř 3 miliony lidí starších 65 let (v současnosti je to 1,75 milionu) a téměř 600 tisíc občanů nad 85 let (dnes 170 tisíc). A 75 tisíc seniorů je již dnes závislých na péči své rodiny, jak potvrdil Jan Lorman, předseda občasného sdružení Život 90, které projekt realizuje. Zasaženi tímto nepříznivým vývojem nebudou jenom senioři sami, ale i jejich rodiny. Tzv. „sendvičová“ generace“ se bude muset starat nejen o vlastní děti, ale zároveň o rodiče či dokonce prarodiče.

Rozvoj a lepší informovanost o alternativních možnostech péče pro seniory je ale také příležitostí, jak nastartovat vytváření nových pracovních míst především v odlehlejších oblastech a v malých obcích pod tři tisíce obyvatel, kde dnes žije jedna třetina všech seniorů. V tom vidí další možné pozitivum této kampaně generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Mohla by tak vzniknout pracovní místa nejen pro nezaměstnané s vyšším nebo profesně vhodným vzděláním, ale také pro lidi s nižší kvalifikací, handicapované občany nebo pro ty, kteří potřebují časově více flexibilní pracovní dobu.

Informace se během kampaně k lidem dostanou formou brožur, které budou k dispozici na pobočkách Úřadu práce nebo na obecních úřadech spolupracujících obcí a také prostřednictvím webových stránek http://zitdeledoma.cz. Zajímavou pomůckou, kterou stránky nabízejí, je „proklikat“ se prostřednictvím online dotazníku až přímo k doporučené službě, která by nejlépe vyhovovala konkrétnímu zájemci. Kampaň doprovází také výstava obrazů v budově Senátu. Akci v rámci projektu, která se bude konat 1. října k Mezinárodnímu dni seniorů, zaštítí například i olympionička Věra Čáslavská.

FOTOGALERIE:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 18.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:12.