Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální politika:

700 nových zaměstnanců posílí Úřad práce ČR

Personální posílení Úřadu práce ČR schválila vláda 31. července. „Noví zaměstnanci Úřadu práce ČR budou působit v celé republice,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Roli při jejich umístění bude hrát míra nezaměstnanosti, počet zaměstnavatelů či množství lidí, kteří měsíčně projdou evidencí na Úřadu práce ČR. Samozřejmě se bude brát v potaz také rozloha a počet obyvatel regionu a zejména závažnost strukturálních problémů.“

Posily budou působit v terénu

První fáze příchodu nových pracovníků bude probíhat od září do konce letošního roku a na úřad by mělo během této doby nastoupit celkem 319 lidí. Další pak začnou přicházet od ledna 2014. V této etapě se bude jednat o pracovníky, kteří v tuto chvíli řeší pro Úřad práce ČR jednotlivé projekty. Protože se jedná o odborníky, kteří znají danou problematiku z praxe, je v zájmu Úřadu práce ČR, aby se stali jeho kmenovými zaměstnanci. Noví lidé zamíří na všechny pobočky, ale více jich přibude pochopitelně tam, kde jsou větší problémy. „Podstatné je, že posily budou působit v terénu a budou komunikovat nejen se zaměstnavateli, ale i se samotnými uchazeči,“ zdůrazňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Prokliensky zaměření pracovníci

Po transformaci se z Úřadu práce ČR stalo výplatní místo pro všechny nepojistné dávky. Hlavní poslání Úřadu práce ČR, kterým je aktivní politika zaměstnanosti, se však dostalo do pozadí. „Při nárůstu objemu činností v souvislosti s dávkami zaměstnancům příliš nepomohly problémy s informačními systémy ani fakt, že se jasně a funkčně nenastavil způsob řízení organizace,“ popisuje situaci Marie Bílková a doplňuje: „Věřím, že se i díky novým lidem, kteří budou primárně proklientsky zaměřeni, podaří uvolnit naše vnitřní kapacity na dokončení transformace.“ Při výběru uchazečů na systemizovaná místa bude Úřad práce ČR postupovat podle nastavených pravidel. V první řadě vyhledá vhodné adepty nejdříve uvnitř organizace. Důvod je jednoduchý – mají už jistou zkušenost s fungováním úřadu a orientují se v dané problematice. Dalším krokem pak bude tzv. otevřené výběrové řízení pro zájemce zvenku. Vnitřní předpisy úřadu zároveň umožňují oslovit s nabídkou práce přímo konkrétní uchazeče. A to v případě, že se jedná o lidi, kteří mají potřebnou kvalifikaci a splňují další případné požadavky na výkon daného systemizovaného místa. Ale ani situace, kdy se vybere zájemce z vlastních řad, nevylučuje zaměstnání zájemce zvenčí, protože se zase jedno místo uvolní. Šanci na novou práci tak dostanou i uchazeči, které má Úřad práce ČR v evidenci.

Práce přibylo, počet zaměstnanců klesl

Centralizovaný Úřad práce ČR vznikl v roce 2012. Do té doby existovalo 77 samostatných okresních úřadů práce. V nich působilo celkem 8 136 lidí. Po zásadní organizační změně práce přibylo, počet zaměstnanců Úřadu práce ČR naopak klesl, a to o 1 953 lidí. Po personálním navýšení by měl mít Úřad práce ČR od příštího roku celkem cca 9 000 kmenových zaměstnanců. Náklady na posílení Úřadu práce ČR půjdou letos z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, nedojde tedy k žádnému navýšení výdajů ze státního rozpočtu. V příštím roce a letech 2015 a 2016 se tzv. nadpožadavky odhadují na cca 320 milionů Kč. Stabilizace úřadů, zejména pak Úřadu práce ČR, je jedním z prioritních úkolů ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka. Personální posílení Úřadu práce ČR je jeho zásadní součástí, stejně jako řešení přechodného období u agendových informačních systémů pro výplatu nepojistných dávek.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:47.