Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Trh práce v číslech roku 2012

Publikace pomocí textů, tabulek, grafů či map popisuje celkový vývoj na trhu práce v České republice v roce 2012. Obsahuje statistické ukazatele a informace o vývoji evidované nezaměstnanosti, volných pracovních místech, aktivní politice zaměstnanosti (APZ) a základní struktuře nabídky a poptávky na trhu práce. Publikaci tvoří tři části:

  • časové řady trhu práce v letech 1991–2012,
  • situace na trhu práce – závěr roku 2012,
  • regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2012

Ze statistické ročenky se lze mimo jiné dozvědět, že:

  • průměrná míra registrované nezaměstnanosti v roce 2012 dosáhla 8,6 procenta a v porovnání s předchozím rokem se nezměnila;
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání byl v loňském roce 504,4 tisíce a byl tak o 3,4 tisíce nižší než v roce 2011;
  • průměrný počet volných míst v roce 2012 byl zaznamenán ve výši 39,9 tisíce a meziročně tak vzrostl o 3,4 tisíce;
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil z 132,4 tisíce v roce 2011 na 104,5 tisíce v roce 2012, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání poklesl z 26,1 procenta na 20,7 procenta;
  • průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 5 586 Kč v roce 2011 na 5 892 Kč v roce 2012, na konci roku 2012 pak byla 6 029 Kč, zatímco v prosinci 2011 se jednalo o 5 595 Kč;
  • v roce 2012 bylo v rámci aktivní politiky zaměstnanosti nově vytvořeno celkem 25 176 pracovních míst.

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 vyšla v nákladu 300 kusů. Publikace za jednotlivé roky si lze zdarma stáhnout z integrovaného portálu MPSV z adresy http://portal.mpsv.cz (Zaměstnanost – Statistiky – Statistická ročenka).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2018 000 12:13.