Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Září:

Příjem domácností stoupl za 20 let čtyřnásobně, u důchodců to bylo ještě víc (novinky.cz)

V domácnostech důchodců jejich průměrný měsíční příjem na osobu byl v roce 2012 o téměř 9000 korun vyšší a činil 11 806 korun. Vyplývá to z publikace Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993–2012, kterou vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Statistiky rodinných účtů domácností jsou komplexním a velmi důležitým zdrojem informací, které podávají ucelený pohled na vývoj životní úrovně obyvatelstva v ČR. Jsou velmi cenným ukazatelem, na co se má resort práce a sociálních věcí zaměřit ve své politice do budoucna. Kde hledat potenciální úskalí nebo naopak pozitivní trendy,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Průměrná mzda se zdvojnásobila

Z publikace dále vyplývá, že průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství se zvýšila od roku 2000 téměř dvojnásobně na 25 112 korun. Pokud jde o průměrnou měsíční výši starobního důchodu, ta vzrostla z 2734 korun v roce 1993 na 10 770 korun v roce 2012. Nejvyšší vzestup cen zaznamenali statistici v letech 1993–1998. Největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly ve sledovaných letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců. Jak uvádí publikace, v roce 2012 vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 328 korun, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 7954 korun, meziročně však výdaje klesly. Celkově ale přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem měsíčních příjmů.

V bankách rostly vklady, ale i zadlužení

Z dostupných dat České národní banky vyplynulo, že vklady domácností vzrostly z 361,9 miliardy korun v roce 1993 na 1,77 biliónu korun v roce 2012, tedy téměř pětinásobně. Zadluženost českých domácností u bank vzrostla z 92,8 miliardy korun v roce 1993 na 1,134 biliónu korun v roce 2012, což znamená více než dvanáctinásobný přírůstek. Od roku 2000 se jednalo zejména o hypoteční a jiné úvěry v české měně na bydlení.

Zdroj: novinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 9.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 17:02.