Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Září:

Novinky usnadní výuku znevýhodněných dětí (Právo)

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni přišla s projektem, který usnadní práci pedagogům i jejich asistentům, a zároveň tak pomůže znevýhodněným školákům na cestě ke vzdělání.

„Chceme poskytnout učitelům nástroj, podle kterého snadno zjistí, na co má dítě znevýhodněné nebo s postižením nárok. Jde například o kompenzační pomůcky, pracovní prostředí či uzpůsobené metody práce. Katalogy zpřehlední systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a tím sníží obavy škol ze zařazení těchto žáků do běžných tříd bez ohledu na jejich postižení či znevýhodnění,“ představuje cíle projektu hlavní řešitel Jan Michalík z UP v Olomouci. Výstupem budou podle něj i návrhy určené ministerstvu školství a dalším orgánům veřejné správy.

„Naším cílem je nerozřazovat děti do předem určených kategorií, ale nabídnout pedagogům konkrétní pomoc, které mohou využít, aby u každého dítěte dosáhli jeho osobního maxima,“ vysvětluje Tomáš Habart ze společnosti Člověk v tísni.

Tento cíl pomáhají školám naplňovat také asistenti pedagoga. Ve školách dnes působí téměř pět tisíc asistentů. Stále není ujednocena metodika jejich práce a ve třídách pracují nejednotným způsobem.

Praxe projekt vítá

„Měl by se změnit systém zřizování a placení pozic asistenta pedagoga, včetně legislativních úprav. V projektu plánujeme ve dvou českých a dvou moravských krajích ověřit síť metodického vedení asistentů. Zkušenosti z praxe promítneme do nových standardů práce, které také v projektu vzniknou,“ zdůraznil Michalík.

Vladimír Foist, ředitel ZŠ Poběžovice, kde tělesně postižené či sociálně slabé úspěšně vzdělávají spolu s běžnými žáky již několik let, novinku oceňuje.

„Pro naše potřeby přivítáme vytvoření funkčního systému dalšího vzdělávání učitelů v této oblasti a možná ještě více i komplexní návrh řešící postavení asistentů pedagoga.“

V rámci projektu vznikne nový obsah vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga a podrobná kurikula 42 vzdělávacích kurzů, které absolvuje více než tři tisíce pedagogických pracovníků. Uskuteční se dvě celostátní konference a více než 50 odborných workshopů pro více než 700 pedagogických a poradenských pracovníků, zástupců ministerstev, asociací pedagogů, krajů či pedagogických fakult. Všech akcí se budou moci účastnit zákonní zástupci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením či sociálním a zdravotním znevýhodněním. Projekt je financován z prostředků státu a Evropského sociálního fondu.

„Cílem je nerozřazovat děti do předem určených kategorií, ale nabídnout pedagogům konkrétní pomoc,“ říká Tomáš Habart.

Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 6.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:47.