Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Září:

Ptáme se na ČSSZ (Táborský deník)

Česká správa sociálního zabezpečení proto vydává ošetřovné. Za 1. pololetí tohoto roku evidovala ČSSZ 216 836 případů ošetřovného a vyplatila 504 579 891 korun. Co je to ošetřovné a kdo má na něj nárok nebo v kterých případech, tak na tyto a další dotazy odpovídala mluvčí ČSSZ Jana Buraňová v rozhovoru pro Táborský deník.

Co je ošetřovné a komu se poskytuje?
Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Poskytuje se zaměstnanci vždy, pokud jeho dítě mladší 10 let onemocní nebo se mu stane úraz a pracující rodič se musí o dítě krátkodobě postarat. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte náleží ošetřovné, pokud o jeho ošetřování rozhodne lékař.

Kdy mám ještě na ošetřovné nárok?
Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat nemocného člena domácnosti, jehož zdravotní stav podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžaduje z důvodu nemoci či úrazu krátkodobou péči jiné osoby. Společnou domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Lze čerpat ošetřovné proto, že škola je například uzavřená?
Ano. Je to možné když zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla.

Jak dlouho mohu ošetřovné pobírat?
Náleží maximálně devět kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle, svátky). Rodiče po tuto dobu mohou v ošetřování jednou vystřídat. Osamělý rodič (např. rozvedený, ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Kdy se vyplácí?
Do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal potřebné doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Jaké doklady k žádosti o ošetřovné předložit?
„Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ vystaví ošetřující lékař. Zaměstnanec jej doplní a předá zaměstnavateli. Aby mohla sociální správa dávku vyplatit, zaměstnanec odevzdá svému zaměstnavateli potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování, které vystavuje ošetřující lékař. Pokud se rodiče v péči vystřídali, uplatňuje rodič, který ošetřoval jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné na formuláři „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči).“ Dojde­li k uzavření školského nebo dětského zařízení, žádá zaměstnanec o ošetřovné tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)“ vydaným školou nebo školkou, kterou dítě navštěvuje.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 08:19.