Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Září:

Státní rozpočet ušetří, na penzi spoří málo lidí (MF Dnes)

„Podle našich odhadů bude v roce 2013 činit výpadek pojistného na důchodové pojištění kvůli účasti ve druhém pilíři 400 až 600 milionů korun,“ počítá Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV.

Podle zprávy ke státnímu rozpočtu 2013 počítalo ministerstvo s výpadkem šesti miliard korun. Deficit rozpočtu by tak díky málo populární reformě mohl být až o pět miliard nižší.

„Předpokládali jsme, že nám vypadnou příjmy za vyvedení pojistného do druhého pilíře, ale převádí se tam výrazně méně. Peníze tak zůstanou na příjmové stránce a bude to mít kladný vliv na deficit státního rozpočtu,“ říká náměstek ministra financí Jan Gregor. Schodek je letos plánován na 100 miliard korun.

Zatracování druhého pilíře levicí kvůli tomu, že odčerpá velké peníze na stávající důchody, tak bylo letos zbytečné. Státní penze jsou v deficitu už několik let, vybírá se méně pojistného, než se vyplatí na důchodech. Letos se čeká rozdíl 61,3 miliardy. Část z toho – 15 miliard – se letos poprvé uhradí přímo z výnosu vyšší DPH. Počítá se také se zapojením příjmů z privatizačního účtu ve výši 13 miliard. Zbytek se pokryje ze státního rozpočtu, z daňových příjmů, které nejsou ze zákona propojeny s konkrétními výdaji. Ministerstvo financí dlouhodobě drží rezervu na důchody, aktuálně na ní má 22,5 miliardy korun.

„Na účet jdou výnosy z investic prostředků na tomto účtu, případný kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji prvního pilíře a výnosy majetkových účastí MPSV,“ upřesňuje Jakub Haas, mluvčí ministerstva financí. Podle náměstka Gregora se z rezervy nebude čerpat ani letos.

Druhý pilíř je zejména kvůli jeho politické nejistotě mezi lidmi málo populární. K 31. červenci evidují penzijní společnosti 80 130 smluv o důchodovém spoření. V červenci přibylo 1 654 smluv, což je zatím nejméně od začátku roku. Číslo za srpen nebude o mnoho vyšší, fondy představí své statistiky ve čtvrtek. Podle posledních údajů, které má ministerstvo k dispozici, bere účastník druhého pilíře v průměru 25 tisíc hrubého. Toto číslo se však může významně změnit, protože momentálně jsou k dispozici údaje o odvodech pouze za prvních 25 tisíc střadatelů.

„Nejistota ohledně průměrného vyměřovacího základu je zatím značná,“ podotkl Machanec.

Odvádění pojistného na soukromé důchodové účty totiž nabíhá postupně, mezi samotnou registrací a prvním odvodem z platu mohou uplynout až tři měsíce. Druhý pilíř má šanci přežít, pokud penzijní společnosti (je jich šest) získají během dvou let každá aspoň 50 tisíc klientů. Jediná strana, která má v programu zatraktivňovat druhý pilíř, aby do něj šlo víc lidí, je TOP 09.

  • 2/3 lidí ve druhém pilíři je starších 35 let. Nejvíce vstupovali ve druhé polovině června.
  • 80,1 tisíce smluv evidují penzijní společnosti k 31. 7. V červenci přibylo 1 654 smluv.
  • 6 miliard byl očekávaný výpadek na pojistném. Aktuální odhad je 400 až 600 milionů kvůli nízkému počtu účastníků.

Zdroj: MF Dnes

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 18:33.