Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Srpen:

Euroklíče jsou k dispozici zdravotně postiženým (Hranický týden)

Více informací o Euroklíči na http://www.euroklic.cz/. Euroklíč lze získat nejen na úřadu práce a odboru školství a sociálních věcí MěÚ Hranice v budově na Purgešově ulici 1399, ale také v přízemí zámku v prostorách bývalého Café baru.

V současné době se zde nachází pracoviště Hranické rozvojové agentury, turistické informační centrum a také pracoviště distributorky Euroklíčů, která je přítomna v pondělí a v pátek v době od 8 do 12 hodin a ve středu od 12.30 do 16.30. Hranická rozvojová agentura, Město Hranice a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR uzavřely smlouvu o spolupráci v rámci projektu „S Euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji“ – reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00291, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Tento projekt je financován z OP LZZ a je zaměřen na vzdělávání osob se zdravotním postižením a následné tréninkové zaměstnání.

Nač je Euroklíč?

Zajišťuje osobám se zdravotním postižením rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. V ČR je již osazeno téměř 500 míst např. na nádražích, čerpacích stanicích, v nákupních centrech, úřadech apod. Prostor uzavřený Eurozámkem lépe zajistí čistotu hygienických zařízení a zamezí jejich zneužívání a znečisťování nežádoucími osobami. Rodiče dětí do 3 let si mohou prostřednictvím Sítě mateřských center Euroklíč dlouhodobě zapůjčit. V Hranicích je Eurozámkem osazeno WC v nově zrekonstruovaném parku a další čtyři místa budou osazena.

Co je třeba předložit?

  • Občanský průkaz
  • Platný průkaz TP, ZTP, ZTP/P
  • U stomiků, diabetiků, onkologických pacientů a osob trpících Crohnovou chorobou bude do evidenční karty Euroklíče uvedeno čestné prohlášení žadatele.

Zdroj: Hranický týden

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.8.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 02:41.