Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Zahraniční rozvojová spolupráce:

Obsah položky Zahraniční rozvojová spolupráce MPSV:

Zahraniční rozvojová spolupráce MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) se na zahraniční rozvojové spolupráci České republiky (ZRS ČR) podílí od samého počátku její realizace v roce 1995, v letech 2001 - 2006 na ni vynaložilo cca 47 mil. Kč.

TERITORIÁLNÍ PRIORITY ZRS MPSV

Z hlediska teritoriálního byla ZRS MPSV v období 2001-2006 směřována do:

  • 3 regionů: především do Evropy (51 %), v menší míře pak do Asie (26 %) a Afriky (24 %);
  • 4 zemí: 3 zemí prioritních z hlediska ZRS ČR (Srbsko, Mongolsko, Vietnam) a do 2 zemí neprioritních (Namibie, Ukrajina).

FORMY ZRS MPSV

Ze 3 možných forem ZRS (bi-/tri-/multilaterální) realizovalo MPSV v letech 2001 - 2006:

  • převážně bilaterální ZRS, poskytovanou partnerské zemi přímo z ČR, a to prostřednictvím projektů technické asistence (realizovaných MPSV nebo externím realizátorem, formou účasti MPSV na rozvojových projektech jiných resortů);
  • postupně narůstá ZRS multilaterální, poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací, a to prostřednictvím
    • povinných/dobrovolných příspěvků do rozpočtu mezinárodní organizace nebo účelově vázaných na projekt realizovaný mezinárodní organizací; a
    • ne/přímou účastí na rozhodovacím procesu mezinárodní organizace a spoluprací (EU, OECD, ILO, WB).
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 03:23.