Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Srpen:

Rusnokova vláda schválila strategii pro řešení bezdomovectví (denikreferendum.cz)

Kabinet Jiřího Rusnoka ve středu projednal a schválil koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020. Ministr práce a sociálních věcí František Koníček zdůraznil, že se jedná o první koncepci tohoto druhu. Materiál nicméně navazuje na strategii sociálního bydlení a sociálního začleňování. Koncepce tedy vznikala napříč resorty a ve spolupráci s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou.

„V České republice evidujeme kolem 30 000 bezdomovců,“ zdůraznil na tiskové konferenci ministr práce a sociálních věcí.

Problém bezdomovectví podle něj navíc narůstá, nejvíce ohroženou skupinou jsou starší osoby, lidé nezaměstnaní či bez rodiny. Schválená koncepce se proto zaměřuje i na potenciální bezdomovectví. Materiál ministerstva práce navrhuje čtyři základní skupiny opatření: v oblasti dostupnosti bydlení, přístupu ke zdravotní péči, poskytování specifických sociálních služeb a v koordinaci zúčastněných institucí. Podle tiskové mluvčí ministerstva práce Štěpánky Filipové je materiál schválený vládou jedním z opatření směřujících k naplnění cílů boje s chudobou a sociálním vyloučením.

„Na ministerstvu sociálních věcí vznikla při Komisi pro sociální začleňování Expertní skupina pro řešení problematiky bezdomovectví,“ uvedla Filipová.

Vychází podle jejích slov z faktu, že na proces bezdomovectví je nutné reagovat již od rizika jeho vzniku prevencí a podporou navazující na současné služby.

„Experti v materiálu navrhují různé přístupy řešení problémů lidí bez domova. Podporují přístup k bydlení a zdravotní péči i zvyšování informovanosti a spolupráce relevantních aktérů,“ vysvětlila.

Při realizaci opatření se předpokládají výdaje pouze v rámci schváleného střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu a výdajových limitů jednotlivých ministerstev. Materiál podle Filipové respektuje písemné prohlášení Evropského parlamentu ze 16. prosince 2010 o Strategii EU pro bezdomovectví. Vláda v této souvislosti uložila ministerstvu práce a sociálních věcí, aby do konce roku doplňkovým usnesením konkretizovalo některá z těchto opatření do podoby rychle aplikovatelné do praxe.

Zdroj: denikreferendum.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.8.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 23:55.