Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Česká republika má historicky první koncepci, která řeší bezdomovectví

Materiál, který předložil ministr práce a sociálních věcí František Koníček, se danou oblastí koncepčně zabývá do roku 2020. Členové kabinetu Jiřího Rusnoka se také shodli, že do konce letošního roku má ministerstvo práce a sociálních věcí konkretizovat některá opatření, která je možné rychle zavést do praxe.

Cíle a opatření v koncepci směřují do čtyř základních oblastí:

  • přístup k bydlení,
  • sociální služby,
  • přístup ke zdravotní péči,
  • informovanosti, zapojení a spolupráce.

Podstatou je – zjednodušeně řečeno – podporovat přístup či zlepšit dostupnost těchto služeb včetně informovanosti a spolupráce, a pomoci tak lidem bez domova. Podle koncepce je odhadovaný počet osob bez přístřeší v ČR přibližně 30 000. Mezi skupiny nejohroženější bezdomovectvím patří rodiny seniorů jednotlivců nad 65 let a domácnosti s jedním dospělým s dětmi, či domácnosti s dlouhodobě nezaměstnaným. Odhadovaný počet potenciálních bezdomovců žijících v ČR v roce 2012 je až 100 tisíc.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.8.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 14:27.