Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Srpen:

Technika - Jak přilákat studenty (MF Dnes)

A vzbudit u uchazečů zájem o techniku se snaží i samotné školy. Mnoho středoškoláků si mylně myslí, že technické obory jsou nudné a náročné. Strašákem je zejména matematika, fyzika a chemie. Škola proto spustila originální kampaň s názvem Zlepši si techniku, která je součástí projektu Svět vědy a spolufinancuje ji Evropský sociální fond.

„Naším cílem je proto představit technické obory studentům tak, že to není jen o suchopárné matematice a fyzice, ale že jde o něco kreativního,“ vysvětluje Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňskéTechnické univerzity Ostrava.

Škola proto spustila originální kampaň s názvem Zlepši si techniku, která je součástí projektu Svět vědy a spolufinancuje ji Evropský sociální fond. Smyslem kampaně je připomenout mladým lidem, že věda je sice náročná, ale také atraktivní a perspektivní. Student techniky, který navíc v průběhu studia projde řízenou praxí, se nemusí bát, že nebude mít zaměstnání.

FYZIKA JE ZÁBAVNÁ

Změnu přístupu k výuce fyziky a matematiky považuje za nezbytnou také Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků, která organizuje celostátní Matematické a Fyzikální olympiády.

„ČEZ například pro studenty pořádá soutěže, aby jim ukázal, jak může být fyzika zábavná, a spolupracuje i s pedagogy,“ říká Kubát. „Rád vidím, že tuto úlohu na sebe zčásti přebírají průmyslové firmy. Ono jim také nic jiného nezbývá, vzhledem k stárnutí populace si musí budoucí zaměstnance odchovat.“

SPOLUPRÁCE ŠKOL S FIRMAMI

Karel Katovský z Ústavu elektroenergetiky Vysokého učení technického v Brně zase oceňuje dlouhodobou spolupráci s Jadernými elektrárnami Temelín a Dukovany.

„Je to obrovský přínos pro obě naše fakulty, které se jádrem zabývají, tedy elektrotechnickou a strojní. Díky partnerství s ČEZ studenti získávají nedocenitelné praktické potvrzení teorie, kterou je na škole učíme, a hlavně poznají, že práce na jaderce není nuda! Při exkurzích doslova prolezou primár, dostanou se do hermetických boxů, ocitnou se na dosah turbíny i generátoru. Vidí, kde dočasně končí použité palivo a jak vypadá čerstvé,“ popisuje.

Také Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO řadu let úzce spolupracuje s IT společností Tieto. Studenti tak například mohou absolvovat předmět bakalářský seminář formou odborných praxí ve firmě. Jejich přínos pro studenty je přitom podle Eduarda Sojky, vedoucího katedry informatiky na VŠB-TUO, hned dvojí.

„V profesní oblasti se do větší hloubky seznámí s odbornými problémy a jejich řešením tak, jak to ve škole není možné. V té lidské se naučí jednat se svými spolupracovníky,“ vysvětluje Sojka. S technickými vysokými školami spolupracují další firmy, třeba Hyundai či Třinecké železárny.

Zdroj: MF Dnes

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.8.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:00.