Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Srpen:

Úřad práce poskytuje příspěvky zaměstnavatelům i po zvýšení minimální mzdy (investujeme.cz)

Úřad práce ČR nadále poskytuje příspěvky zaměstnavatelům i po zvýšení minimální mzdy v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti.

„Úřad práce ČR je samozřejmě připraven v individuálních případech jednat se zaměstnavatelem o uzavření dodatku na případné zvýšení příspěvku, pokud by pro něj výdaje navíc znamenaly zásadní problémy,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Úřad práce České republiky k tomu sděluje následující:

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti spolupracuje Úřad práce ČR jak se zaměstnavateli, tak i s kraji a obcemi. A jako pomocnou ruku jim mimo jiné nabízí příspěvek na mzdu pro uchazeče, kterého na nově vytvořené pracovní místo zaměstnavatel přijme. Po zvýšení minimální mzdy, mohlo dojít k mírnému nárůstu výdajů u zaměstnavatelů, kteří ji lidem přijatým na tato místa vyplácejí. V průměru dostávají zaměstnanci na podporovaných pozicích cca 11 tis. Kč měsíčně. Částka, kterou poskytuje Úřad práce, je skutečně příspěvkem na mzdu. Není tedy určena k pokrytí celé mzdy.

„Úřad práce ČR je samozřejmě připraven v individuálních případech jednat se zaměstnavatelem o uzavření dodatku na případné zvýšení příspěvku, pokud by pro něj výdaje navíc znamenaly zásadní problémy,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Uzavření takového dodatku ke smlouvě by bylo možné od určitého data, nikoli zpětně.

Veřejně prospěšné práce

Jejich podstatou je finanční a „lidské“ zajištění ze strany ÚP, a to až na jeden rok. Například při odstraňování škod po živelných katastrofách, úpravách a opravách veřejného majetku, údržbě veřejných budov a komunikací nebo zajištění dalších činností, na které obce nemají vlastní personální kapacitu. Novinkou by pak měla být pomoc firmám se státní účastí, ve kterých by mohlo výhledově najít novou práci až několik tisíc lidí. V současné době pokračuje příprava návrhu, který by to umožnil.

Společensky účelná pracovní místa

Další možností, jak mohou firmy, obce či kraje získat finanční podporu od ÚP, je využití statutu společensky účelného pracovního místa. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou taková místa vytvořit, mohou dostat od úřadu práce příspěvek na mzdu jednoho zaměstnance až do maximální výše 15 tis. Kč, a to po dobu až dvanácti měsíců. Podmínkou je, že firma musí prokázat bezdlužnost a musí se jednat o obtížně umístitelného uchazeče na trhu práce. Pokud ale počet lidí bez práce vlivem kritické situace v kraji rapidně vzroste, může ÚP zákonem nastavené podmínky po individuálním posouzení zmírnit. ÚP může zaměstnavateli poskytnout i příspěvky například na nákup vybavení souvisejícího s nově vznikajícím pracovním místem. A může v případě obsazování těchto míst dále financovat a zajistit rekvalifikační kurzy pro umisťované uchazeče o zaměstnání.

Zdroj: investujeme.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.8.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:27.